ESF projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” noslēguma konference.

Ir noslēdzies Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) piecus gadus īstenotais Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts profesionālās izglītības satura reformai un kvalitātes paaugstināšanai. Visas profesionālās izglītības attīstībā iesaistītās puses 2015. gada…

Lasīt tālāk

Arodbiedrību jauniešu forums

No 5. līdz 7. jūnijam Rīgā, Kaļķu ielā 12, „TechHub” telpās notika Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) organizēts starptautisks arodbiedrību jauniešu forums „Arodbiedrību jauniešu līdzdalības stiprināšana lēmumu pieņemšanā Eiropas un…

Lasīt tālāk

Par LBAS Jauniešu diskusiju

Pēdējos gados LBAS aktivitātēs piedalās arvien vairāk jauniešu, kas ir apņēmības pilni rīkoties, lai uzlabotu darba vidi un labklājību darbavietā un arī sabiedrībā kopumā. 2012. gadā Baltijas jauniešu forumā diskutējām…

Lasīt tālāk

LMNA 25 gadadiena

2015. gada 15. aprīlī nozares arodbiedrība atzīmēja 25 gadadiena kopš dibināta Latvijas Meža nozaru arodu biedrība (turpmāk LMNA). Uz pasākumu bija aicināti bijušie un esošie arodorganizāciju vadītāji un aktīvisti. Pasākums…

Lasīt tālāk

MEŽA ABC – 2015

15.-16. maijā, jau sesto reizi norisināsies pasākums Meža ABC, kurš šoreiz notiks Kuldīgas novada Padures pagasta “Struņķukrogā”! 15. maijā pasākums domāts tikai skolēniem ar mērķi iepazīstināt, ieinteresēt un izglītot skolēnus…

Lasīt tālāk