Forums: “Tikai pāreja vai tikai saruna? Ceļā uz solidāru pārveidošanos Centrālajā Austrumeiropā un Centrālāzijā un taisnīgu pāreju klimata pārmaiņu ietekmē uz iedzīvotājiem un darbiniekiem”.

10.-13. septembrī, Vīnē, notika Fridriha Eberta Fonda (FES) rīkots forums: “Tikai pāreja vai tikai saruna? Ceļā uz solidāru pārveidošanos Centrālajā Austrumeiropā un Centrālāzijā un taisnīgu pāreju klimata pārmaiņu ietekmē uz…

Lasīt tālāk

Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrība

Latvijas lielākā krājaizdevu sabiedrība “Dzelzceļnieks KS” ir mainījusi nosaukumu un kļuvusi par Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrību (LAKS). 2009. gadā mainījās Krājaizdevu sabiedrību likums, un šie grozījumi atļāva apvienoties krājaizdevu sabiedrībā…

Lasīt tālāk