Biedriem

Kā kļūt par LMNA biedru?

Lai iestātos arodbiedrībā, Jums ir jāaizpilda IESNIEGUMA lapa, jānosūta tā uz e-pasta adresi lmna@lmna.lv un jānomaksā iestāšanās nauda 1% apmērā no darba samaksas. Iestāšanās naudu jāpārskaita uz LMNA kontu.

Latvijas Meža nozares arodbiedrība
Reģ.Nr.40008045969
Banka: SEB banka
Konts:LV68UNLA0002000695488

Pēc iesnieguma un iestāšanās naudas saņemšanas, Latvijas Meža nozaru arodu biedrība Jums nosūtīs arodbiedrības biedra karti.

Arodbiedrības biedra pienākums ir reizi mēnesī (bet ne retāk, ka vienu reizi ceturksnī) pārskaitīt uz LMNA kontu biedra naudu 1% apmērā no Jūsu ikmēneša darba samaksas.