1997. gads

1997. gads

Ar LMNA iniciatīvu un nozaru profesionālo asociāciju un Valsts darba inspekcijas atbalstu tiek latviskots SDO dokuments «Darba drošības un veselības aizsardzības noteikumi meža darbos», lai šo materiālu izmantotu par pamatu Latvijas noteikumu darba aizsardzībā izstrādāšanā.

14. martā (atkārtoti – 29. jūlijā, 13. oktobrī) iesniegti LBAS kopējie priekšlikumi minimālās mēnešalgas paaugstināšanai uz 50 Ls.-.

19. novembrī Ministru kabinets nosaka minimālās mēnešalgas paaugstināšanu uz Ls 42,-.