1996. gads

1996. gads

22. martā Arodbiedrības (LBAS) un Privatizācijas aģentūra paraksta «Vienošanos par darbinieku arodu organizācijas pārstāvju piedalīšanos valsts īpašuma objektu privatizācijas procesā». Ir panākts, ka Aģentūra uzaicina arodbiedrības pārstāvi uz privatizējamā uzņēmuma direktoru sanāksmēm, izsniedz viņam privatizācijas noteikumu projektu. Viņam ir tiesības dot savus priekšlikumus, tiesības iepazīties ar apstiprinātajiem privatizējamā uzņēmuma privatizācijas pamatprincipiem, tiesības bez maksas piedalīties uzņēmuma izsolē.

10. aprīlī LMNA Valde pieņem lēmumu par nepieciešamību izstrādāt Darba drošības noteikumus mežizstrādē.