1994. gads

1994. gads

 

7. aprīlī sākas sadarbība ar Latvijas Radio. Katru ceturtdienu pārraidē «Priekšpusdienas ekspresis» atvēlētas 1 – 12 minūtes arodbiedrību darba problēmu atspoguļošanai. Šo sadaļu veidot uzticēts žurnālistiem J. Brodelim un D. Renbušai. Ar D. Renbušu sadarbība turpinās vēl joprojām.

18. augustā LMNA Valde konstatējot, ka pēc Statistikas komitejas datiem strādājošo pirktspēja 1994.jūnijā salīdzinājumā ar 1991. gada decembri ir kritusies par 15%, valdības noteiktā minimālā alga Ls 22,50.-, uz 1.augustu iztikas minimums vienam strādājošajam Ls 68,72, pensionāram 53,63.- aicina Valdību atcelt apgrozījuma nodokli visām LR ražotajām pārtikas precēm, dzelzceļa tarifu paaugstinājumu; nekavējoši atdalīt sociālās apdrošināšanas budžetu no valsts budžeta; atļaut pensionāriem strādāt ārpus valsts un pašvaldību budžeta finansējamos darbos; izstrādāt pilnīgu jaunu sociālās apdrošināšanas sistēmu ar mērķi garantēt legāli LR dzīvojošo iedzīvotāju aprūpi pēc sociālā taisnīguma principiem; MK radīt priekšnoteikumus privatizācijas sertifikātu reālai izmantošanai. Valde aicina katru arodbiedrības biedru ar savu parakstu izteikt attieksmi pret šim prasībām.