LMNA arodorganizācijas

Virsmežniecības

Austrumlatgales VM
Arodorganizācijas priekšsēdētājs:
Aigars Spalviņš
e-pasts: aigars.spalvins@austrumlatgale.vmd.gov.lv
Centrālvidzemes VM
Arodorganizācijas priekšsēdētāja:
Mārīte Gulbe
e-pasts: stimban@inbox.lv
Dienvidkurzemes VM
Arodorganizācija priekšsēdētājs:
Jānis Vizulis
e-pasts: janis.vizulis@zemgale.vmd.gov.lv
Dienvidlatgales VM
Arodorganizācijas priekšsēdētājs:
Aivars Skrinda
e-pasts: aivars.skrinda@dienvidlatgale.vmd.gov.lv
Sēlijas VM
Arodorganizācijas priekšsēdētājs:
Pāvels Maculevičs
e-pasts: pavels.maculevics@selija.vmd.gov.lv
Zemgales VM
Arodorganizācijas kontaktpersona:
Jānis Vizulis
e-pasts: janis.vizulis@zemgale.vmd.gov.lv
Ziemeļaustrumu VM
Arodorganizācijas kontaktpersona:
e-pasts: lmna@lmna.lv
Ziemeļkurzemes VM
Arodorganizācijas priekšsēdētājs:
e-pasts: lmna@lmna.lv
Ziemeļvidzemes VM
Arodorganizācijas priekšsēdētāja:
Austra Strumpe
e-pasts: austrastrumpe@inbox.lv
Rīgas reģionālā VM
Arodorganizācijas priekšsēdētāja:
Ilze Kalniņa
e-pasts: ilze.kalnina@riga.vmd.gov.lv

Kokapstrādes un mēbeļu ražošanas uzņēmumi

SIA «KRONOSPAN Riga»
Arodorganizācija «Bolderāja»
arodorganizācijas priekšsēdētājs:
Jānis Bārtuls
e-pasts: muzikaskolekcija@inbox.lv
Arodapvienība Koncerna «Latvijas Finieris»
arodorganizācijas priekšsēdētāja:
Kristīne Rapa
Tālr. 67067213
Mob. 29190366
e-pasts: kristine.rapa@finieris.lv
Rūpnīca «Furniers»
arodorganizācijas priekšsēdētāja:
Ilze Lūsīte
e-pasts: ilze.pastare@finieris.lv
RSEZ SIA Verems
arodorganizācijas priekšsēdētāja:
Rita Zazerska
e-pasts: rita.zazerska@finieris.lv
SIA Troja
arodorganizācijas priekšsēdētāja:
Larisa Jefimova
e-pasts: larisa.jefimova@finieris.lv
Rūpnīca «Lignums»
arodorganizācijas priekšsēdētāja:
Līga Jermacāne
e-pasts: liga.jermacane@finieris.lv
Rūpnīca «Hapaks»
arodorganizācijas priekšsēdētājs:
Aleksejs Lasevičs
e-pasts: aleksejs.lasevics@finieris.lv
Iekārtu rūpnīca
arodorganizācijas priekšsēdētājs:
Arnolds Cerbulis
e-pasts: arnolds.cerbulis@finieris.lv
AS “Latvijas Finieris” Liepājas mežrūpniecības saimniecība
arodorganizācijas priekšsēdētāja:
Marika Padalka
e-pasts: marika.padalka@finieris.lv
A/S «Liepājas papīrs»
Arodorganizācijas priekšsēdētājs:
Uldis Roze
e-pasts: roze@liepajaspapirs.lv
Arodorganizācija «Vulkāns»
arodorganizācijas priekšsēdētāja:
Dina Šimpermane
e-pasts: denava@inbox.lv
Rīga Wood
arodorganizācijas priekšsēdētāja:
Baiba Siliņa
e-pasts: baiba.silina@finieris.lv