Jautājumi un atbildes

Kādu nozaru darbinieku, var kļūt par LMNA biedriem?

Mežsaimniecības, mežistrādes, kokapstrādes, papīra un celulozes ražošanas nozarēs.

Trīs LMNA biedri var veidot arodorganizāciju.

Kas ir Biedra nauda?

Biedra nauda ir priekšnoteikums arodu biedrības darbības nodrošināšanai un tā veido daļu no LMNA finansiālajiem līdzekļiem.

Biedra naudas lielums:

Strādājošiem LMNA biedriem 1% no mēneša izpeļņas,

Mācekļiem un audzēkņiem 0,25% no stipendijas,

LMNA biedriem pensionāriem, bezdarbniekiem un mātēm, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, 0,3% no pensijas vai pabalsta.

Daļa iekasētās biedra naudas pastāvīgi tiek uzkrāta LMNA sociālo interešu aizstāvības, labdarības fondā.

Vai TU:

 • Pats vari ietekmēt sava darba un dzīves apstākļu uzlabošanu;
 • Esi apmierināts ar savu darba algu;
 • Pats vari panākt savas darba algas paaugstinājumu;
 • Uzskati, ka Tev ir ideāli- droši un veselībai nekaitīgi darba apstākļi;
 • Esi apdrošināts pret nelaimes gadījumiem;
 • Esi pārliecināts par savas darba vietas stabilitāti;
 • Domā, ka Tevi pirmo no darba neatlaidīs;
 • Nebaidies no brīvās darbaspēka pārvietošanās Latvijai esot ES;
 • Domā, ka spēsi apmaksāt jurista pakalpojumus;

Bet….vai Tu VIENMĒR spēsi būt tik liels un stiprs ?!

Tavi kolēģi:

citas nozares uzņēmumos un iestādēs strādājošie – būdami arodbiedrības biedri, kopā spēj labāk ietekmēt savus darba apstākļus!

Varbūt Tu esi aizņemts cilvēks:

 • Pašam neatliek laika aktīvi darboties,
 • Piedalīties sev aktuālu jautājumu risināšanā,
 • Iesaistīties arodbiedrības rīkotās akcijās,

Piederība arodu biedrībai dod iespēju:

 • realizē LMNA statūtos paredzētās tiesības un pienākumus;
 • pārstāv un aizstāv arodbiedrības biedru intereses darba vietā;
 • slēdz darba koplīgumus.

Tava mana, viņa, mūsu kopējā iespēja ir Darba koplīgums!

Darba koplīgumi:

jauns laikmets darba ņēmēju un darba devēju sociālajā dialogā. Tajos arodorganizācija un darba devējs vienojas par:

 • darba samaksu;
 • darba aizsardzības organizāciju;
 • darba līgumu noslēgšanu un izbeigšanu;
 • darbinieku kvalifikācijas celšanu;
 • darba kārtību uzņēmumā;
 • savstarpējām tiesībām un pienākumiem;
 • sociālajiem jautājumiem:
 • veselības apdrošināšanu;
 • darba apstākļu uzlabošanu;
 • specapģērba un citu individuālo aizsardzības līdzekļu izsniegšanu;
 • papildus atvaļinājuma piešķiršanu, utt;
 • sieviešu un jauniešu darba atvieglojumiem;
 • materiālās palīdzības sniegšanu;
 • brīvā laika izmantošanu u.c.