Biedru iespējas

Ko, saviem biedriem, nodrošina LMNA?

Apvienot spēkus kopīgo mērķu sasniegšanai

Iegūt informāciju un palīdzību:

Juridiskos, darba tiesību un darba aizsardzības, sociālās drošības, arodu biedrības finanšu, organizatoriskajos jautājumos.

Saņemt bezmaksas:

Juridisko konsultāciju darba tiesību jautājumos, izglītošanu arodu biedrības organizētajās mācībās, informatīvos un metodiskos materiālus.

Iemācīties diskutēt ar darba devējiem, valsts un pašvaldību ierēdņiem.

Piedalīties savas darba vietas normatīvo aktu izstrādē.

Saņemt LMNA fonda pabalstus.