Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) arodbiedrību jauniešu konference “Arodbiedrību jaunietis – atslēga uz arodbiedrību spēku Eiropā”.

Šī gada 6.- 9. martam Arodapvienības Koncerna «Latvijas Finieris» un LBAS jauniešu padomes pārstāvis Kārlis Bērziņš piedalās Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) organizētajā arodbiedrību jauniešu konferencē “Arodbiedrību jaunietis – atslēga uz arodbiedrību spēku Eiropā”, kura notiek Madridē (Spānijā).

Arodbiedrību jauniešu konferencē jaunie arodbiedrību līderi diskutē par virkni prioritātēm, kuras izstrādājusi ETUC Jauniešu komiteja. Konferences rezultāti sekmēs pieņemt attiecīgos lēmumus un stiprinās arodbiedrību jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā.

Jāmin, ka arī ļoti svarīga ir pieredzes apmaiņa arodbiedrību darbā starp dažādām arodbiedrību konfederācijām: dzimumu līdztiesība, migrācijas jautājumi, sociālais dialogs tā loma, nodarbinātība. Arodbiedrību līderi gan diskusijās, gan darba grupās strādā pie rekomendācijām. Jaunieši strādā pie priekšlikumiem kā stiprināt jauno līderu līdzdalību arodbiedrību darbā.

Konferencē piedalās dažādi eksperti gan no mācību centra ILO, ETUC, ITC-ILO un ETUI, nacionālie centri.ņemt attiecīgos lēmumus un stiprinās arodbiedrību jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā.
Jāmin, ka arī ļoti svarīga ir pieredzes apmaiņa arodbiedrību darbā starp dažādām arodbiedrību konfederācijām: dzimumu līdztiesība, migrācijas jautājumi, sociālais dialogs tā loma, nodarbinātība. Arodbiedrību līderi gan diskusijās, gan darba grupās strādā pie rekomendācijām. Jaunieši strādā pie priekšlikumiem kā stiprināt jauno līderu līdzdalību arodbiedrību darbā.
Konferencē piedalās dažādi eksperti gan no mācību centra ILO, ETUC, ITC-ILO un ETUI, nacionālie centri.