Starptautiskā projekta “Kā uzlabot un veicināt līdzdalību lēmuma pieņemšanas procesos jaunajiem darba ņēmējiem?” konference

14. februārī, Polijas arodbiedrību aliansē (OPZZ), Varšavā (Polija) notika pirmā, starptautiskā projekta “Kā uzlabot un veicināt līdzdalību lēmuma pieņemšanas procesos jaunajiem darba ņēmējiem?”, dalībvalstu tikšanās.

Piecu iesaistīto dalībvalstu pārstāvji, Latvija – LBAS arodbiedrību jaunieši Anete Kice (Latvijas Meža nozaru arodu biedrība), Aksels Cīrulis (Latvijas Izglītības un zinātnes arodbiedrība LIZDA), Viesturs Balodis (Latvijas Celtnieku arodbiedrība), Polija, Rumānija, Lietuva un Spānija, pirmās tikšanās laikā pārrunāja to kā uzlabot jauniešu iesaistīšanos darba tirgū un līdzdalību lēmuma pieņemšanas procesos (dažādos līmeņos).

Liela uzmanība tika pievērsta dalībvalstu pieredzes apmaiņai un prezentācijām, par jauniešu nodarbinātību un izglītības situāciju, kā arī arodbiedrību labo praksi un līdzdalību problēmu risināšanā.