LBAS kongresā ievēlēta jauna vadība

2. decembrī notika Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) 8. Kongress, kurā tika apstiprināts LBAS darbības pārskats par 2012.-2016.gadu, LBAS Revīzijas komisijas ziņojums un LBAS Statūtu jaunā redakcija, notika LBAS vadības un Revīzijas komisijas vēlēšanas, kā arī LBAS Stratēģisko darbības virzienu un rezolūciju pieņemšana.

LBAS kongresā tika ievēlēta jauna organizācijas vadība, un līdzšinējais LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers un viņa vietniece Līvija Marcinkēviča nolika savas amata pilnvaras.

Par LBAS priekšsēdētāju ar 100 balsīm no 163 derīgiem biļeteniem tika ievēlēts līdzšinējais LBAS priekšsēdētāja vietnieks Egils Baldzēns, par viņa vietniekiem – Sakaru darbinieku arodbiedrības prezidente Irēna Liepiņa un Dzelzceļnieku un satiksmes nozares darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Muhlinkins.

LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers kongresa nobeigumā atkārtoti uzsvēra, ka arodbiedrību vienotības saglabāšana nākotnē ir ļoti svarīga.

LBAS priekšsēdētāja vietniece Līvija Marcinkēviča pauda viedokli, ka iestrādes nākotnei ir ļoti labas, un novēlēja jaunajai vadībai turpināt iesāktos darbus.