Par iniciatīvu veidot krājaizdevumu sabiedrību visiem LBAS biedriem

Š.g. 3. jūnijā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) aicināja dalīborganizācijas uz diskusiju par iniciatīvu veidot krājaizdevumu sabiedrību visiem LBAS biedriem.

19. maijā notikušajā LBAS forumā “LBAS paveiktais un darbi nākotnē” darba grupā bija nopietna diskusija par arodbiedrību pakalpojumiem arodbiedrību biedriem. Dalībnieki vienojās par ieteikumiem pakalpojumu jomā nacionālajā līmenī visiem arodbiedrību biedriem, tai skaitā krājaizdevu sabiedrību attīstību.

Šobrīd krājaizdevumu sabiedrības aktīvi darbojas 5 LBAS arodbiedrībās.

Diskusiju uzsāka Latvijas dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības krājaizdevumu sabiedrības “Dzelzceļnieks KS” valdes priekšsēdētāja Olga Kazačkova ar prezentāciju par sabiedrības izveidi, darbību, piedāvāto pakalpojumu veidiem saviem arodbiedrību biedriem. Galvenā priekšrocība būt par krājaizdevuma sabiedrības biedru ir tās drošība, stabilitāte un plašs pakalpojumu klāsts.

Krājaizdevuma sabiedrība “Dzelzceļnieks KS” dibināta 1995. gadā. Tajā piedalās 84% Latvijas dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības biedri. Pakalpojumu saņēmēji ir arodbiedrības biedri, kā arī viņu laulātie un pilngadīgie bērni.

Diskusijas laikā tika arī apspriesta ideja par jaunas apvienotās arodbiedrību krājaizdevuma sabiedrības veidošanu. Tās potenciālie biedri varētu būt LBAS dalīborganizāciju arodbiedrību biedri, kurās šobrīd nav krājaizdevumu sabiedrības.

Savukārt Krājaizdevuma sabiedrība “Dzelzceļnieks KS” apsver pārdomāt izskanējušu ideju par savas  sabiedrības iespējām paplašināt darbību un tajā uzņemt  citu nozaru arodorganizāciju biedrus.

Ieguvumi no krājaizdevumu sabiedrības būtu  – esošajiem biedriem plašs pakalpojumu klāsts,

Arodorganizācijai – iespējas jaunu biedru piesaistē.

Pastāvošie riski krājaizdevumu sabiedrībai likvidējoties – biedrs riskē ar savu paju (7 eur), dibinātājs ar pamatkapitālu.

Jautājums, vai pārējo LBAS dalīborganizāciju biedriem šāds pakalpojums ir vajadzīgs, palika aktuāls un izvērtējams katrā organizācijā atsevišķi, tiekoties ar biedriem.