LBAS izdevusi jaunu brošūru “Sociālās drošības jautājumi, aktualitātes 2016. gadā

Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM) informē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stājas spēkā 2016. gadā.

Līdz ar jauno izmaiņu stāšanos spēkā Latvijas Brīvo arodbiedrības savienība (LBAS) ir izstrādājusi  materiālu, kura mērķis ir sniegt ziņas LBAS vadītājiem un speciālistiem, LBAS dalīborganizāciju vadītājiem un speciālistiem, arodorganizāciju vadītājiem, darba devējiem, pašvaldību un valsts institūciju darbiniekiem par sociālās drošības politikas pamatjautājumiem.

Metodiskajā materiālā analizēti šādi jautājumi:

  • sociālās drošības jēdziens un būtība, sociālās drošības sistēma,
  • pensiju sistēma un tās attīstība,
  • sociālo pabalstu sistēma un tās attīstība.

Aicinām iepazīties arī ar sociālās jomas aktualitātēm, kas pieejams šeit.