LBAS ir izdevusi grāmatu “Arodbiedrību likums ar komentāriem”

3. novembrī plkst. 14.00 notika tās svinīgā atvēršana, Arodbiedrību namā, Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31. Grāmatas autori ir LBAS Eiropas tiesību un politikas dokumentu eksperte Nataļja Mickeviča un LBAS jurists Kaspars Rācenājs.

Komentāru autoru mērķis, rakstot šo grāmatu, bija visiem interesentiem radīt iespēju rast atbildes par dažādiem arodbiedrību dibināšanas un darbības jautājumiem, izprast attiecīgu normu pieņemšanas pamatojumu, un pielāgoties jaunajam regulējumam, stiprinot arodbiedrību kustību Latvijā.

Arodbiedrību likuma komentāri sākotnēji vairāk tika domāti kā praktisks palīglīdzeklis – tēmu un tabulu dokuments, bet galarezultātā tas ir izvērties par doktrinālu dokumentu. Šos komentārus, protams, nevar uztvert kā likumu, jo tas ir autoru viedoklis, un var būt situācijas, kur šī izpratne tomēr būs citādāka. Taču šie komentāri noteikti kļūs par juridisku doktrīnu pēc kāda laika, arī tāpēc, ka par arodbiedrību brīvību nav daudz materiālu.

Šie likuma komentāri ir domāti arodbiedrības biedriem, arodbiedrību pilnvarotajām amatpersonām, ekspertiem un juristiem kā skaidrojošs materiāls. Tas veido zināmu kompromisu starp zinātnisku materiālu, kas sevī ietver tiesisku regulējumu, tiesību principus, tiesu praksi un vadlīnijām, kurās ir sniegti likuma normu piemērošanas praktiski piemēri.

Arodbiedrību likuma komentāri ir pieejami bez maksas, elektroniski šeit.