5.augusta Kokrūpniecības NEP darba grupas sanāksme

2015.gada 5.augustā Latvijas Kokrūpniecības federācijā, Skaistkalnes ielā 1, notika Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozares darba grupas sanāksme. Sanāksmē  piedalījās: Inguna Siņica – LBAS NEP konsultants, Helga Kaukule – VISC konsultants profesionālās izglītības jomā, Andris Plezers – Asociācija „Latvijas Mēbeles”, Andrejs Domkins – MeKA, Andrejs Cunskis – LMS, Roberts Keraitis – MeKA, Jānis Gercāns – LVM, Artūrs Bukonts – NEP konsultants, Angelika Latkovska – AS „Latvijas Finieris” arodbiedrība, Āris Smildziņš – LMNA, Anita Kundrāte – SIA „AC Konsultācijas”. Sanāksmes darba kārtībā tika ietverti šā brīža aktuālākie jautājumi tādi kā nozares profesiju karte – kādas izmaiņas nepieciešamas?, kvalifikācijas līmeņu apraksti – vienota izpratne par līmeņu atbilstību visā Eiropā; Kokrūpniecības nozares līmeņu aprakstu pielāgošana un saskaņošana, nozares pamatprofesiju raksturojums – piemēri un darba turpinājums, nozares uzņēmumu kontaktu datu bāzes pārskatīšana un informācija par turpmākajiem darba soļiem un sanāksmēm.

Sanāksmes laikā tika pieņemti lēmumi un vienošanās par izmaiņām nozares profesiju kartē: Savienot kā saistītās profesijas – Motorzāģa operators un Mežsaimniecības tehniķis, Meža mašīnu operators un Mežsaimniecības tehnologs, Meža mašīnu operators un Mežsaimniecības inženieris; Svītrot Mežsaimniecības tehnologa specializācijas (Mežizstrādes tehnologs un Mežkopības tehnologs); Savienot kā saistītās profesijas – Koksnes materiālu apstrādātājs un Galdnieka palīgs; Mainīt profesijas nosaukumu no Programvadības kokapstrādes darbmašīnu/līniju operators uz Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators. Informēt Labklājības Ministriju un iesniegt priekšlikumu mainīt šo nosaukumu arī Profesiju klasifikatorā; Svītrot no saistīto citu nozaru profesiju saraksta Starptautisko kravu pārvadātāju; Pievienot saistīto citu nozaru profesiju sarakstam Meža mašīnu mehāniķi. Par Meža mašīnu mehāniķa profesiju – Kokrūpniecības nozarei šī profesija ir nepieciešama un NEP ieinteresēti, lai tiktu sagatavoti speciālisti. Jautājums turpmākām diskusijām – rosināt Lauksaimniecības NEP vai Metāla apstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību NEP ietvert šo profesiju nozares profesiju kartē. Tika pieņemts lēmums šo jautājumu apspriest ar minēto NEP pārstāvjiem. Nolēma arī, ka Kokrūpniecības profesiju kartē nav nepieciešams iekļaut šādas profesijas (šobrīd Būvniecības nozares profesiju kartē) – Kokkopis (arborists), Koku kopšanas tehniķis, Koku kopšanas speciālists. Sanāksmes turpinājumā, runājot par nozares kvalifikācijas līmeņu (EKI sistēmā) aprakstiem, nolēma, ka zināšanu un prasmju sadaļu aprakstīt atsevišķi katram sektoram – kokapstrādei un mežsaimniecībai; aprakstos lietot terminu „iekārtas”, saprotot, ka šis termins ietver gan darbmašīnas, gan ierīces; 6., 7. un 8. EKI līmeņu apraksti ir jāizstrādā specifiski nozarei, sadarbībā ar augstākās profesionālās izglītības jomas pārstāvjiem. Jādiskutē par jaunu profesiju pievienošanu 7.EKI līmenī, ņemot vērā, ka Mežsaimniecības inženiera un Kokapstrādes inženiera profesijai nav pieprasījuma profesionālā maģistra izglītības programmām.; līmeņu apraksti to sākotnējā redakcijā (uz 05.08.2015) tiek nodoti izskatīšanai un komentēšanai NEP pārstāvjiem.