Arodbiedrību jauniešu forums

No 5. līdz 7. jūnijam Rīgā, Kaļķu ielā 12, „TechHub” telpās notika Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) organizēts starptautisks arodbiedrību jauniešu forums „Arodbiedrību jauniešu līdzdalības stiprināšana lēmumu pieņemšanā Eiropas un nacionālajā līmenī”.

Jaunie arodbiedrību līderi no Spānijas, Beļģijas, Itālijas, Somijas, Zviedrijas, Polijas, Ungārijas, Francijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas dalījās labajā praksē un diskutēja par jauniešu līdzdalības iespējām arodbiedrību kustībā, nodarbinātību un starptautiskās sadarbības uzlabošanu problēmu risināšanā. LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers: „Starptautiskā pieredze ir pierādījusi, ka organizācijas var kvalitatīvi darboties, ja tajās ir pietiekami pārstāvēti jaunieši, jo viņi ir aktīvākā un izglītotākā darba tirgus daļa. Tādēļ jauniešu dalīšanās pieredzē šajā forumā ir ļoti svarīga, jo tas noteikti paaugstinās viņu veiktspēju gan līdzdalībā arodbiedrību kustībā, gan profesionālajā jomā.”

Foruma pirmajā sesijā arodbiedrību jaunieši diskutēja par pašreizējo līdzdalību Eiropas un nacionālajos politiskajos procesos. Tika prezentēti labās prakses piemēri un tika izstrādātas rekomendācijas par arodbiedrību jauniešu līdzdalības stiprināšanu lēmumu pieņemšanā.

Otrajā foruma sesijā arodbiedrību jaunieši diskutēja par jauniešu profesionālās attīstības mūsdienu izaicinājumiem, jauniešu bezdarba problēmām. Dalībnieki definēja galvenos profesionālās attīstības instrumentus, kā arī sniedza priekšlikumus par arodbiedrību lomu un praktiskajām iespējām jauniešu profesionālo iemaņu attīstībā – karjeras atbalsta iespējām un neformālās izglītības lomu. Kā liecina statistika, ES dalībvalstīs jauniešu no 15 līdz 24 gadiem bezdarba līmenis 2014. gada decembrī bija 21,4%, un tādās valstīs kā Spānija, Grieķija pārsniedza 50% robežu, tikmēr kopējais bezdarba līmenis ES ir 9,7%. Neskatoties uz ES atbalstu, ko sniedz Jauniešu Garantijas programma, jauniešu bezdarba līmenis joprojām ir augsts. Foruma dalībnieki dalījās ar labās prakses piemēriem jauniešu nodarbinātības veicināšanas aktivitātēs, kā arī Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) Jauniešu padomes pārstāvji uzstājās ar prezentāciju par jauniešu nodarbinātības situāciju ES un Eiropas sociālo partneru vienošanos par Jauniešu nodarbinātības un arodbiedrību jauniešu nodarbinātības veicināšanu.

Trešā foruma sesija bija veltīta arodbiedrību organizāciju sadarbībai un rīkiem jauniešu problēmu risināšanā. Arodbiedrību jaunieši atbildēja uz tādiem jautājumiem kā – Baltijas arodbiedrību, Starptautiskās arodbiedrību konfederācijas (ITUC) un ETUC jauniešu komiteju nepieciešamība un pievienotā vērtība.

LMNA Jauniešu Padomes locekle A.Kice