Savstarpējas komunikācijas kolektīvā psiholoģiskie aspekti

Šī gada 20. maija LMNA informatīvās dienas ietvaros nozaru arodbiedrības biedriem bija iespēja tikties ar asociēto profesori, dr.psych.  Aiju Dudkinu un iepazīties ar jaunākajiem pētījumiem par savstarpējām komunikācijām kolektīvos no psiholoģiskā aspekta.

Apskatāmā tēma bija plaša un interesanta:

  • sadarbības veidošana;
  • taktikas konfliktsituācijās;
  • kāpēc izceļas konflikti;
  • aizvainojums;
  • uzticēšanās veidošanās;
  • piedošana kā komunikācijas prasme;
  • piedošanas motīvi un stress darba vidē;
  • attiecību harmonizācija un veselība.

Ar saturu tuvāk var iepazīties, izlasot prezentāciju.