Par LBAS Jauniešu diskusiju

Pēdējos gados LBAS aktivitātēs piedalās arvien vairāk jauniešu, kas ir apņēmības pilni rīkoties, lai uzlabotu darba vidi un labklājību darbavietā un arī sabiedrībā kopumā. 2012. gadā Baltijas jauniešu forumā diskutējām ar jauniešiem par arodbiedrību lomu, un lielā atsaucība apliecināja, ka šādas tikšanās iedvesmo gan arodbiedrību biedrus, gan jauniešus, kas vēl nav arodbiedrībās. Tai pat laikā jauniešu īpatsvars arodbiedrībās ir mazāks par desmit procentiem, kas ir ļoti zems rādītājs.

Jauniešiem, kas nav iesaistīti arodbiedrību darbā, ir ļoti daudz jautājumu par to, kā arodbiedrības var palīdzēt aizstāvēt savas tiesības, un ir svarīgi sniegt nepieciešamo informāciju atraktīvā un jauniešiem pievilcīgā veidā.

Tādēļ šī gada 24. aprīlī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā tika rīkota LBAS jauniešu rīkota diskusija „Arodbiedrība – Tava iespēja!”, kuras mērķis bija veicināt jauno darba ņēmēju izpratni par arodbiedrību lomu. Šajā diskusijā no Latvijas Meža nozaru arodbiedrības piedalījās divi pārstāvji.  Anete Kice (LMNA), kura nesen uzsākusi dalību LBAS jauniešu padomē un Kārlis Bērziņš no A/S „Latvijas Finieris” Iekārtu rūpnīcas.

Diskusijas pirmajā daļā, tika apspriestas aptaujas „Par jaunieti arodbiedrībā” rezultāti. Otrajā daļā ar savām prezentācijām par iespējām un izaicinājumiem jaunietim arodbiedrībā, dalījās LBAS jauniešu padomes pārstāvji.

Diskusijas trešajā daļā visiem bija iespēja piedalīties Andra Baloža vadītajā zibpasākumā, kuras tēma bija – „Komandas darbs – nemodernā efektivitāte”. Iesākumā bija stāsts par komandas veidošanas un vadīšanas mītiem, vēlāk visiem tika dota iespēja praktiski darboties komandās, tas ļāva katram paskatīties uz sevi komandā un uz komandu kopumā.

Pasākuma neformālajā daļā uzstājās Improvizācijas teātris, kura darbībā iesaistījās teju vai visi jaunieši.