09.03.2015. notika kārtējā kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) ekspertu padomes (NEP) sanāksme

09.03.2015. notika kārtējā KOKRŪPNIECĪBAS (MEŽSAIMNIECĪBA, KOKAPSTRĀDE) EKSPERTU PADOMES (NEP) SANĀKSME, kuras darba kārtības jautājumos tika apskatīti šādi jautājumi. – Par Koka māju būvniecības klastera pārstāvja uzņemšanu Kokrūpniecības NEP, par 24. februāra sanāksmi RPPV reorganizācijas jautājumā, par profesionālās izglītības iestāžu attīstības un investīciju stratēģiju saskaņošanu 2015.-2020. gada plānošanas periodam

(Ogres tehnikums, Rīgas Valsts tehnikums, Rēzeknes tehnikums, Liepājas Valsts tehnikums, Ērgļu profesionālā vidusskola, Rankas profesionālā vidusskola) un par profesionālās izglītības programmu nozaru ekspertu padomju plānojumu.

Sanākmes sākumā Artūrs Bukonts iepazīstināja ar jaunu NEP locekļa kandidātu Gati Zamuru, kuŗš pārstāv Latvijas koka būvniecības klasteri. Artūrs aicināja NEP locekļus atbalstīt Gata Zamura uzņemšanu Kokrūpniecības NEPā, tādejādi paplašinot kokrūpniecības nozares pārstāvniecību. Turpinājumā NEP konsultante Inguna Siņica sanāksmes dalībniekus informēja par 24. februāra tikšanos Rīgas Pārdaugavas profesionālās vidusskolas reorganizācijas jautājumā. Tā kā bija izskanējušas bažas par Rīgas Pārdaugavas profesionālās vidusskolas( RPPV) realizēto programmu un esošo audzēkņu tālāko nākotni, šajā sanāksmē, kura notika LDDK telpās tikās visas ieinteresētās puses, gan no trim NEPiem (Būvniecības NEP Kokapstrādes NEP un Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrācijas NEP), Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības jomā Inta Šusta, Rīgas Pārdaugavas Profesionālās vidusskolas, Rīgas Amatniecības vidusskolas, Rīgas Valsts tehnikuma un Tehniskās koledžas pārstāvji, sniedzot savu skatījumu par šo nozaru profesionālās izglītības tālāko attīstību, tai skaitā RPPV reorganizācijas scenārijiem. Nākamais sanāksmes jautājums saistīts ar profesionālo iestāžu attīstības un investīciju stratēģiju saskaņošanu NEPā (2015.-2020. gada plānošanas periodam). Artūrs Bukonts iepazīstināja ar skolu iesniegto plānu apkopojumu – PIKC “Ogres tehnikums” Īstenotās nozares izglītības programmas – Kokizstrādājumu izgatavošana: Mēbeļu galdnieks, Būvizstrādājumu galdnieks (arī Namdaris). Tiek plānota kokapstrādes iekārtu operatoru apmācība (tai skaitā programmvadības). Mežsaimniecība – Mežsaimniecības tehniķis, Mežsaimniecības tehnika: Meža mašīnu operators, Meža mašīnu mehāniķis, Kokvedēja automobiļa vadītājs. Plānotās aktivitātes: trīs dienesta viesnīcu-Jaunatnes ielā 3, Ogrē; Upes prospektā 18, Ogrē „Ogres meža tehnikums”, Aizupēs, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā modernizācija; Sporta/pasākumu zāles rekonstrukcija „Ogres meža tehnikums”, Aizupēs, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā; mācību materiālās bāzes modernizācija jaunām izglītības programmām. Plānotās projekta kopējās izmaksas: ~ EUR 9 000 000 Plānotais projekta īstenošanas ilgums: 2016. gada III cet. – 2018. gada III cet. PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Īstenotās nozares izglītības programmas-Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana: Koka izstrādājumu ražošanas tehniķis. Kokizstrādājumu izgatavošana: Galdnieks, Mēbeļu galdnieks, Būvizstrādājumu galdnieks, Galdnieka palīgs. Pēc investīcijām var uzsākt kokapstrādes iekārtu operatoru apmācības (tai skaitā programmvadības). Iespējams īstenot modulārās izglītības programmas. Plānotās aktivitātes-Iekārtu un aprīkojuma iegāde ~ 400 000 EUR. Rēzeknes tehnikums. Īstenotās nozares izglītības programmas – Kokizstrādājumu izgatavošana: Mēbeļu galdnieks. Plānotās aktivitātes-Skola informējusi, ka liela daļa iekārtu programmas īstenošanai ir iegādāta iepriekšējā plānošanas periodā. Šobrīd nepieciešams atjaunot mācību angāru, kā arī pabeigt materiāltehnisko līdzekļu modernizāciju. Detalizētāka informācija par plānoto investīciju apjumu dotajā brīdī nav pieejama. PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” Īstenotās nozares izglītības programmas – Kokizstrādājumu izgatavošana: Galdnieks, Galdnieka palīgs, Būvizstrādājumu galdnieks. Plānotās aktivitātes – Ieguldījumi iekārtās ~22 000 EUR. Plāno iegādāties CNC darbagaldu, lāzera gravieri, 3D skaneri vakuuma presi. Skolai pēdējos gados ir problēmas ar uzņemšanu. Ērgļu profesionālā vidusskola (ar 2015. gada 1. septembri skola tiek pievienota Priekuļu tehnikumam) Īstenotās nozares izglītības programmas – Meža darbi un tehnika: Motorzāģa operators, Būvdarbi: Namdaris, Jumiķis, Guļbūves ēku celtnieks (Koka ēku un ekoloģiskā būvniecībā, zemas enerģijas patēriņa ēkas, koks būvniecībā – koka karkasa ēkas, saliekamās koka paneļu ēkas, guļbūves, netradicionālā būvniecība (salmu un kaņepju būves) un jumti.). Tālākizglītības programma “Meža ekonomika un politika”- 640 st., Energoresursu ražošana un pārstrāde; 640 st., Koku sēklu plantāciju strādnieks. Profesionālās pilnveides programmas “Koksnes resursi ilgtspējīgas siltumapgādes sistēmas nodrošināšanai”. Plānotās aktivitātes nav definētas. Rankas profesionālā vidusskola (ar 2015. gada 1. septembri pievienota Valmieras tehnikumam) Īstenotās nozares izglītības programmas – Kokizstrādājumu izgatavošana: Programmvadības kokapstrādes darbmašīnu/līniju operators, Mežsaimniecības tehnika: Meža mašīnu operators. Kokrūpniecības NEP ir saņēmis Valmieras tehnikuma, Gulbenes novada domes, SIA “Grantiņi-1”, SIA “Rairu” un SIA “Avoti SWF” vēstules ar aicinājumu atbalstīt minēto izglītības programmu realizāciju. Plānotās aktivitātes – Ieguldījumi iekārtās un aprīkojumā. Ir iekārtu un aprīkojuma saraksts. PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” Īstenotās nozares izglītības programmas – Kokizstrādājumu izgatavošana: Mēbeļu galdnieks, galdnieks. Programmvadības: kokapstrādes darbmašīnu/līniju operators. Mēbeļu dizaina speciālists. Plānotās aktivitātes: Ieguldījumi ēku renovācijā un būvniecībā (Nav precizēts), kā arī iekārtās un instrumentos (800 000 EUR).

Sanāksmes noslēgumā Artūrs Bukonts NEP locekļus informēja par profesionālās izglītības programmu plānojumu turpmākajiem trim gadiem.