Darba likuma grozījumi

Šī gada 21.janvārī notika Informatīvās dienas sanāksme, kurā LBAS jurists Kaspars Rācenājs iepazīstināja ar jaunajām izmaiņām Darba likumā, kuras stājas spēkā ar 2015. gada 1. janvāri. Ar konkrētajām izmaiņām iespējams iepazīties K. Rācenāja prezentācijā.

Prezentācija.