Informatīvas dienas

2015.gada 18.februārī, plkst. 11.00
Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 3.stāvā, 314.mācību klasē 

DARBA GAITA

  1. Jaunais Arodbiedrību likums
    Ziņo: Kaspars Rācenājs – LBAS jurists
  2. Aktualitātes meža nozares profesionālajā izglītībā.
    Ziņo: Artūrs Bukonts – Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācijas un Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācijas izpilddirektors (darba devēja pārstāvis NEP)
  3. Arodbiedrību aktualitātes
    Ziņo: Ā. Smildziņš, I. Siņica, A. Sīmansons

LMNA priekšsēdētājs
A. Sīmansons