Informatīvas dienas

2015.gada 21.janvārī, plkst. 11.00
Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 3.stāvā, 314.mācību klasē

DARBA GAITA

1. Izmaiņas Darba likumā
Ziņo: Kaspars Rācenājs – LBAS jurists

2. Arodbiedrību aktualitātes
Ziņo: Ā. Smildziņš, I. Siņica, A. Sīmansons

A. Sīmansons
LMNA priekšsēdētājs