Šoruden jau otro reizi LMNA Eiropas sociālā fonda projekta

15.oktobrī, šoruden jau otro reizi LMNA Eiropas sociālā fonda projekta

«Latvijas Brīvo arodbiedrību kapacitātes stiprināšana» ietvaros organizēja semināru saviem arodbiedrības biedriem.

Semināra tēma: «Arodbiedrību līdzdalība uzņēmumu darbības nodrošināšanā»

Seminārs notika Sēlijas virsmežniecības Aizkraukles birojā.

Seminārā piedalījās LMNA arodorganizāciju vadītāji, vietnieki un arodbiedrību aktīvisti.

Seminārā tika apskatīti jautājumi:

  • Arodbiedrību (darba ņēmēju) pārstāvība valstu un starpvalstu līmenī.
  • Arodbiedrību (darba ņēmēju) līdzdalība kā labas uzņēmumu vadības elements.
  • Arodbiedrības (darba ņēmēju) līdzdalība un ekonomiskie rādītāji.
  • Ieteikumi, kas darāms, lai nostiprinātu arodbiedrību interešu faktiskās pozīcijas.
  • Sociālais dialogs. Darbinieku pārstāvība. Pārstāvju tiesības un pienākumi.
  • Ģenerālvienošanās nozarē. Darba koplīgums. Darba strīdi.
  • Arodbiedrību darbības efektivitāte.
  • Kas sekmē arodbiedrību iesaistīšanu uzņēmumu darbības nodrošināšanā.