LMNA atbalsta meža nozares protestu

Latvijas Meža nozares arodbiedrības (LMNA) pārstāvji kuplā skaitā piedalījās un atbalstīja meža un lauksaimniecības nozaru organizēto protesta akciju, kas 5. martā norisinājās pie Latvijas Republikas Ministru kabineta ēkas un pulcēja nepilnu tūkstoti aktīvistu. Protesta mērķis bija vērst uzmanību uz ilgstoši ignorētajām problēmām, kas skar Latvijas meža īpašniekus un meža nozarē strādājošos. Viens no sāpīgākajiem jautājumiem ir plašu meža teritoriju strauja aprobežošana dabas aizsardzības vārdā, bez adekvātām kompensācijām zemes īpašniekiem un bez ekonomiskās ietekmes izvērtējuma. Pēc nozares ekspertu aplēsēm tuvākajos gados vietējai pārstrādei pieejamās koksnes apjoms Latvijā var sarukt par 40%, būtiski ietekmējot nodarbinātību, īpaši lauku pagastos, kur kokapstrādes uzņēmumi nereti ir lielākie vai pat vienīgie privātā sektora darba devēji.

Protesta laikā klātesošos uzrunāja arī LMNA priekšsēdētāja Kristīne Rapa: “Meža un kokapstrādes nozare nekad nav prasījusi papildu ieguldījumu no valsts. Viss, ko mēs lūdzam – ļaujiet mums strādāt mūsu zemē un ļaujiet mums saglabāt mūsu darba vietas. Mežs nevar izaugt vienā dienā. Tā ir gadu desmitiem rūpīgi kopta audze, kas pēc tam dod darbu desmitiem tūkstošu cilvēku. Cienīsim mūsu darbu!”

Meža nozare valdībai pieprasa paredzēt taisnīgas kompensācijas, kā arī strauji neveidot jaunas teritorijas ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kamēr taisnīgās kompensācijas nav ieviestas. Tāpat tiek pieprasīts izstrādāt koncepciju brīvprātīgas dabas aizsardzības sistēmas ieviešanai Latvijā un novērst faktu, ka Latvijā meža nozare tiek nostādīta būtiski neizdevīgākā pozīcijā nekā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, vienlaikus mazinot birokrātiju, kas grauj meža nozares starptautisko konkurētspēju un tādā veidā tieši ietekmē esošās darba vietas un kavē veidoties jaunām.

Protesta akcijā piedalījās arī lauksaimnieki, atbalstot meža nozares prasības un atkārtoti iestājoties par savu iepriekš izvirzīto prasību – atteikšanos no nacionāla līmeņa zemes apgrūtinājumiem vai citiem zemes lietošanas ierobežojumiem, kas būtiski apgrūtina iespējas strādāt.