10.oktobris ir Pasaules garīgās veselības diena

LMNA pievienojas BWI un globālajai arodbiedrību kustībai, sakot, ka garīgā veselība ir leģitīms un galvenais darba ņēmēju jautājums.

Slikta garīgā veselība un stress var negatīvi ietekmēt darbinieku darba sniegumu un produktivitāti, arodbiedrību darbu, komunikāciju ar darba kolēģiem un attiecības ar tuviniekiem un draugiem.

Laba garīgās veselības stāvokļa uzturēšana veicina veselīgākas, drošākas un produktīvākas darba vietas.
Kā darba ņēmējiem un arodbiedrību pārstāvjiem mums ir jāatzīst, kad mēs un mūsu kolēģi piedzīvojam emocionālu un garīgu stresu un mums jāzina, kā atbilstoši reaģēt.

Mums ir arī jāatzīst pienācīga darba un algas un dzimumu līdztiesības tiešā saikne ar darba ņēmēja labu garīgo veselību.

Tādējādi BWI ir sagatavojis šo Garīgās veselības faktu lapu (sk.angļu valodā) kā ceļvedi, jo mēs palīdzam viens otram rūpēties par otra garīgo veselību, tostarp par mūsu emocionālo, psiholoģisko un sociālo labklājību.

Uzmanieties visi!