Pieredzes apmaiņas brauciens SCHWENK Latvija cementa rūpnīcā

Pagājušā nedēļā “Latvijas Finiera” pārstāvji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz SCHWENK Latvija cementa rūpnīcu Brocēnos. SCHWENK Latvija darbinieki iepazīstināja ar cementa ražošanas procesu, vides aspektiem, ražotnē īstenotajām darba drošības praksēm un uzņēmuma radīto nacionālā mēroga sociālo iniciatīvu “Misija Nulle”, kuras mērķis ir novērst darbā bojāgājušo skaitu, būtiski samazināt nelaimes gadījumu skaitu, tiecoties uz “0”, un preventīvi ieviest pasākumus darbinieku veselības aizsardzībai.

Vizīte noslēdzās ar aizraujošu ekskursiju cementa rūpnīcā, praktiski iepazīstot ražošanas procesu – sākot no nepieciešamajiem izejmateriāliem, alternatīvā kurināmā – riepu un šķiroto atkritumu izmantošanu – cementa galvenās sastāvdaļas klinkera izgatavošanai un laboratorijas darbu, līdz pat gatavajam produktam.

Izskaņā abu uzņēmumu arodbiedrību pārstāvji pārrunāja SCHWENK Latvija darbinieku labbūtības veicināšanas prakses, gūstot iedvesmu turpmākajam darbam.

Pieredzes apmaiņas braucienu organizēja “Latvijas Finiera” arodorganizācija.