EFBWW aktualitātes

Eiropas Celtniecības un kokapstrādes darbinieku federācija (EFBWW) 7. jūnijā Briselē organizēja Eiropas demonstrāciju  saistībā ar apakšuzņēmuma līgumu slēgšanas izbeigšanu. EFBWW un ar to saistītie uzņēmumi pieprasa, lai Eiropas Komisija (EK) veic stingrus pasākumus, lai veicinātu tiešās darbvietas, ierobežotu apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu un izbeigtu ekspluatāciju apakšuzņēmēju ķēdēs būvniecības nozarē.

Nesen veikts pētījums, ko veica Eiropas Komisija, liecina, ka apakšlīgumu slēgšana ir galvenais riska faktors darba ņēmēju ekspluatācijai. Jo garāka un sarežģītāka ir ķēde, jo lielāka ir darba noziegumu un ļaunprātīgas izmantošanas iespējamība. Bieži vien uzņēmumi izmanto apakšuzņēmēju ķēdes, lai slēptu darba tiesiskās attiecības, apietu nodokļu un sociālā nodrošinājuma maksājumus, izvairītos no solidāras atbildības un slēptos no darba inspekcijas iestāžu kontroles. Šie apakšuzņēmēji atkārtoti pazūd, nemaksājot strādniekiem algu, kas viņiem pienākas pēc mēnešiem ilga darba. Ir pienācis laiks to izbeigt.
EFBWW ģenerālsekretārs Toms Deleu: “Šogad mēs svinam iekšējā tirgus 30. gadadienu, bet no būvniecībā strādājošo viedokļa nav daudz, ko svinēt. Pēdējās trīs desmitgades ir nozīmējušas mazāku sociālo aizsardzību, nestabilākas darbavietas, arvien nedrošākus un neveselīgākus darba apstākļus un necilvēcīgu konkurenci starp darba ņēmējiem valstspiederības un nodarbinātības statusa dēļ. Ir pienācis laiks ierobežot apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu, aizliegt visām aģentūrām saistībā ar norīkošanu darbā un veicināt tiešas darbavietas ar labiem darba apstākļiem. Un mums ir vajadzīgi obligāti sociālie kritēriji publiskajā iepirkumā. Valsts naudu nekad nedrīkst novirzīt strādnieku ekspluatācijai.”
ACV BIE prezidents Patriks Vandenbergs (Patrick Vandenberghe): “Darba ņēmēju norīkošana darbā, sociālais dempings un apakšuzņēmēju ķēdes ir viena no lielākajām problēmām Beļģijas un Eiropas būvniecības darba tirgū. Lai risinātu šīs problēmas, mums ir vajadzīga stingra, beznosacījumu ķēdes atbildība galvenajam līgumslēdzējam un starpnieku līgumslēdzējiem. Mums ir jāierobežo apakšuzņēmuma līgumu slēgšana, jāierobežo līmeņu skaits apakšuzņēmuma līgumu ķēdē, kā arī jāierobežo uzdevumi un apakšuzņēmumu ķēdes radītā apgrozījuma procentuālā daļa.”

AC-ABVV federālais sekretārs Brahim Hilami: “Pēdējos gados mēs esam redzējuši, ka kaskādes veida apakšlīgumu slēgšana patiešām ir nepilnība, lai gūtu peļņu no sistēmas būvniecībā. Strādnieki tiek ekspluatēti, kā mēs redzējām Borealis piemērā. Darba ņēmēji bija pakļauti cilvēku tirdzniecībai un tika ekspluatēti ar nožēlojamām algām, tikai EUR 3 stundā. Tas ir jāizbeidz! Beļģijā un visur Eiropā.”

Ir iznākušas arī maija EFBWW ziņas kurās ir atspoguļotas arī Latvijas būvniecības un meža nozares arodbiedrību aktualitātes. EFBWW maija ziņas ir pieejamas angļu valodā.