Latvijas Meža nozares arodbiedrības 2023.gada aktualitātes

Pirmajos gada mēnešos Latvijas Meža nozares arodbiedrībā turpinam pārskatīt un atjaunot arodorganizāciju saistošos normatīvos aktus.

11.janvārī notika LMNA Padomes sēde. LMNA priekšsēdētāja Kristīne Rapa informēja par 2022.gada finanšu pārskata sagatavošanas gaitu un tika nolemts ka detalizēti finanšu atskaite tiks prezentēta pēc pilnas finanšu aprites informācijas iegūšanas un tā apkopojuma grāmatvedībā. Kristīne Rapa arī informāja par koncerna “Latvijas Finieris” koplīguma slēgšanas gaitu un labuma groza jaunumiem. LMNA Padome sēdes laikā apstiprināja no jauna izstrādāto Valsts Meža dienesta arodorganizāciju nolikumu. Savukārt Ligita Brahmane atskaitījās par 2022.gadā paveikto Baltijas Organizācijas Alianses ietvaros un darba mērķiem 2023.gadā.

Nozīmīgs darbs ir ieguldīts Valsts Meža dienesta Koplīguma teksta izstrādē. Paldies visiem VMD arodorganizāciju priekšsēdētājiem un aktīvistiem kuri pieslēdzās attālinātajām sanāksmēm lai piedalītos VMD Koplīguma izstrādes procesā. 13.martā VMD jaunais Koplīguma teksts ir gatavs nosūtīšanai VMD vadībai.

Gada pirmajos mēnešos VMD arodorganizācijās notiek atskaišu pārvēlēšanu sanāksmes. Kā pirmā sanāksmi novadīja LMNA Valdes locekle un VMD Rīgas Reģiona arodorganizācijas priekšsēdētāja Ilze Kalniņa.

Savukārt 17.februārī notika pat divas arodorganizāciju sapulces.

Centrālvidzemes virsmežniecības sanāksmē  par arodbiedrības darbu informēja LMNA priekšsēdētāja Kristīne Rapa un priekšsēdētājas vietniece Ligita Brahmane, kā arī tika ievēlēta jauna Centrālvidzemes virsmežniecības arodorganizācijas vadība.

Foto no kreisās: VMD Centrālvidzemes VM AO arodkomitejas loceklis Aldis Bondars,VMD Centrālvidzemes VM AO priekšsēdētāja vietniece Mārīte Švaukste, LMNA priekšsēdētājas vietniece Ligita Brahmane, VMD Centrālvidzemes VM AO priekšsēdētājs Jānis Pētersons, LMNA priekšsēdētāja Kristīne Rapa.

17.februārī Dienvidlatgalē arodorganizacijas sanāksmē par darbu atskaitījās Aivars Skrinda, kurš atkārtoti tika ievēlēts par arodorganizācijas priekšsēdētāju.

3.martā notika Austrumlatgales virsmežniecības arodorganizācijas atskaišu pārvēlēšanu sanāksmē. Sanāksmes laikā A.Spalviņš atskaitījās par padarīto, par arodbiedrības darbu stāstīja K.Rapa, kā arī tika pārrunātas aktualitātes. Atkārtoti par AO priekšsētājo tika ievēlēts Aigars Spalviņš, jauna priekšsēdētājas vietniece Gita Čubare, kā arī atkārtoti par revidentu ievēlēja Aleksandru Lubānu.

Foto no kreisās: VMD Austrumlatgales VM AO revidents Aleksandrs Lubāns, LMNA priekšsēdētājas vietniece Ligita Brahmane, VMD Austrumlatgales VM AO priekšsēdētājs Aigars Spalviņš, LMNA priekšsēdētāja Kristīne Rapa, VMD Austrumlatgales virsmežniecības virsmežzinis Euģēnijs Upenieks, VMD Austrumlatgales VM AO priekšsēdētāja vietniece Gita Čubare.

Savukārt 6.martā arodorganizācijas sanāksme notika VMD Centrālajā administrācijā, kurā piedalījās arī VMD Ģenerāldirektora pienākumu izpildītājs Arvīds Ozols. Sanāksmes gaitā tika apspriestas VMD aktualitātes un turpmākās sociālā dialoga iespējas ne tikai uzņēmuma un nozares, bet arī starptautiskajā līmenī.

Pēc katras sanāksmes arodorganizācijām pievienojās jauni biedri.

Iestājoties LMNA spēcinām sevi un kolēģus.

Ko nevar viens – var visi kopā.