Parakstīts sadarbības Memorands

Šī gada 3. jūnijā, Latvijas Meža nozares arodbiedrības priekšsēdētāja Inguna Siņica un Asociācijas “Latvijas Mēbeles” Mēbeļu Ražotāju asociācija Latvijā izpilddirektore Ieva Erele parakstīja Sadarbības Memorandu, abām pusēm vienojoties kopīgiem spēkiem sekmēt mēbeļu ražošanas nozares ilgtspēju, veicināt izaugsmi, līdzsvarot abu pušu intereses, un vairot sapratni par sociālā dialoga nozīmi.

Asociācijas “Latvijas Mēbeles” izpilddirektore Ieva Erele:

“Partnerība un sadarbība ir lielisks priekšnosacījums nozares komersantu un industrijā strādājošo sociālā dialoga veidošanai. Un sociāli-ekonomiskās vides ilgtspējas attīstības veicināšanai mēbeļu ražošanas nozarē, un tas ir šī memoranda mērķis.”