Tikšanās ar Vācijas Bundestāga deputāti, arodbiedrības IG Metall juristi Zandu Martens

23.maijā LBAS vadība, dalīborganizācijas un biroja speciālisti tikās ar Vācijas Bundestāga deputāti, arodbiedrības IG Metall juristi Zandu Martens. No Latvijas Meža nozares arodbiedrības  diskusijā piedalījās LMNA priekšsēdētāja Inguna Siņica.

Sarunas fokusā – arodbiedrības spēks ir biedru skaits, un kā to vairot. Zandas padoms – atcerēties par to, ka par padarīto jārunā un skaļi, arī ar reklāmas, mārketinga un, protams, lobēšanas palīdzību.

  • Ja kāds uzskata, ka arodbiedrības izcīnītais – piemēram, uzlabojumi koplīgumā – nevar kaut kādā mērā attiekties tikai uz arodbiedrību biedriem un sauc to par diskrimināciju, tad jāaicina uz to paskatīties no otras puses. Vai tā nav diskriminācija, ja par šo cīņu maksā tikai arodbiedrības biedri?

Un vēl no Zandas teiktā, – lai arodbiedrības biedru skaits augtu, cilvēki ir jāuzrunā personīgi – jātiekas un jārunā par kopīgajiem mērķiem. No sākuma tas var būt kaut kas pavisam mazs, lai vairotu kolektīvo drosmi, bet tā var nonākt pie lielām lietām!

P.S.36 gadus vecā Zanda Martena ir dzimusi Liepājā, ieguvusi juristes izglītību Latvijā, bet Vācijā ieguvusi doktores grādu. Vācijā viņa dzīvo jau 11 gadu, strādā “IG Metall” arodbiedrībā par juristi. Savulaik Zanda ir strādājusi par LBAS projektu vadītāju.