Mežs ienāk Jelgavā. Mežs mūsu ikdiena.

Latvijas Meža nozares arodbiedrības biedru koordinētāja LigitaBrahmane šā gada 29.aprīlī apmeklēja LLU Meža fakultātes organizēto pasākumu “Mežš ienāk Jelgavā” ar tēmu Mežs mūsu ikdiena.  Pasākumu atklāja zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, ekonomikas ministrs JānisVitenbergs, Jelgavas valsts pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš , AS «Latvijas Valsts meži» padomes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis, Latvijas Lauksaimniecības universitātes studiju prorektors Aigars Laizāns un Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis.

“Pasākums «Mežs ienāk Jelgavā» ikgadu parāda nozares spēku un jaudu, apjomu un iespējas jaunu produktu attīstībai no koka sēkliņas līdz koka ēkas būvniecībai un jaunajos ģeopolitiskajos apstākļos līdz pat energoresursu un enegoneatkarības nodrošināšanai. Tas apliecina meža nozares plašo lomu Latvijas ekonomikā un izaugsmē un ikkatra mūsu ikdienā un dzīves kvalitātē. Savukārt jaunākai paaudzei – ilustrē izglītības un karjeras iespējas meža nozarē,”teica Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis.

Pasākuma organizatori aicināja dalībniekus iesaistīties un līdzdarboties dažādajās aktivitātēs, izzināt meža nozari, iepazīt tās darbības jomas un ražoto produkciju. Pasākuma laikā bija iespēja iegūt vērtīgas zināšanas par koksnes un nekoksnes produktiem un to izmantošanas daudzveidību, izprast meža nozares nozīmi Latvijas ekonomikas attīstībā, kā arī apjaust nozarē nodarbināto profesiju daudzveidību un meža nozares izglītības iespējas.

Pasākuma laikā bija iespēja uzzināt par siltumenerģijas ieguves iespējām, ko var nodrošināt Latvijas mežs, guļbaļķu ēku, koka pirts un ilgtspējīgu koka siltumnīcu tapšanu. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Meža konsultāciju pakalpojumu centrs rīkoja koku  atpazīšanas aktivitātes, bet Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes pārstāvji stāstīja par studiju iespējām mežsaimniecībā vai kokapstrādē un karjeras iespējām nozarē. Izprast meža nozares nozīmi Latvijas ekonomikas attīstībā, kā arī apjaust nozarē nodarbināto profesiju daudzveidību. Līgas Reiteres “Savvaļas aptieka” iepazīstināja ar dabas veltēm, ko var ievākt mežā, lai izmantotu veselībai un labsajūtai.Nodarbes bija sarūpējuši arī tādi dalībnieki kā “Latvijas Finieris”, “Valsts Meža dienests”,«Latvijas valsts meži”, “Husqvarna  Latvija”, “Rīgas meži”, “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”, “Makita”, “Flora”, Latvijas Nacionālais dabas muzejs, “Mītavas čiekurs”, Latvijas biškopības biedrība, kā arī citi uzņēmumi. Līdztekus tam pasākumā piedalījās arī Nacionālie bruņotie spēki, lai izglītotu par mežu nozīmi valsts aizsardzībā.

Pasākuma laikā LigitaBrahmane apmeklēja LMNA sadarbības partnera, Ogres tehnikuma stendu, kurā bija iespēja apskatīt mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas audzēkņu sniegtos paraugdemonstrējumus koku zāģēšanā. Ogres tehnikums ir vienīgā profesionālās izglītības iestāde Latvijā, kurā iespējams apgūt ar mežsaimniecības jomu saistītās profesijas pēc pamatizglītības, līdz ar to interesentiem bija iespēja iepazīties ar Ogres tehnikuma plašo un interesanto izglītības programmu piedāvājumu un uzņemšanas noteikumiem.

PIKC Jelgavas tehnikuma audzēkņi-topošie mēbeļu galdnieki pasākuma laikā samontēja pašu veidotu dārzagaldu. Ligita Brahmane ar tehnikuma audzēkņiem diskutēja par arodbiedrības nozīmi, tās galvenajiem uzdevumiem stabilas un veselīgas darba vides radīšanā. Par kolektīvā spēka nozīmi apvienojoties arodbiedrībā un garantijām ko dod noslēgtai skoplīgums starp darba devēju un darba ņēmēju. Ar  PIKC Jelgavas tehnikuma direktori Janīnu Rudzīti tika pārrunāta iespēja perspektīvā noslēgt sadarbības memorandu starp Latvijas meža nozares arodbiedrību un Jelgavas tehnikumu.

Ar studentu biedrību “Šalkone” tika apspriestas turpmākās sadarbības perspektīvas.

Paldies organizētājiem sabiedrības izglītošanā par Latvijas meža un dabas resursu apsaimniekošanas rezultātā iegūstamajām koksnes un nekoksnes vērtībām, to pielietojumu un nozīmi veselīgas sabiedrības attīstībā.