Kas mēs esam, ko mēs darām un kādi ir mūsu izaicinājumi?

Uz jautājumu -Kas ir mežs?- visticamāk, no 100 dažādiem cilvēkiem saņemsiet 100 dažādas atbildes. Kādam tas saistās ar brīvā laika pavadīšanu, citam ar medībām vai gluži pretēji – cieņpilnu  dabas procesu vērošanu no malas, un noteikti atradīsies kāds, kas atgādinās – mežs ir Latvijas zaļais zelts.

Lai gan mežs ir tuvs ikvienam Latvijas iedzīvotājam, ir ļoti svarīgi, lai Latvijas sabiedrība apzinātos meža nozares ieguldījumu tautsaimniecībā un pārzinātu tajā notiekošos procesus.

Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas tieši meža nozare ir kļuvusi par vienu no galvenajiem valsts ekonomikas stūrakmeņiem, un tās izstrādājumu ražošana ir kļuvusi par galveno rūpniecības nozari.

Kokrūpniecības nozare aptver mežsaimniecības un mežizstrādes un mēbeļu ražošanas apakšnozares sākot ar koku stādīšanu un audzēšanu.

Aptuveni 90% no visiem darbiniekiem ir vīrieši. Vīriešu pārsvars varētu būt saistīts ar šīs nozares darba specifiku. Sieviešu īpatsvars nozarē visās vecumā grupās ir aptuveni 10%. Mēbeļu ražošanas apakšnozarē sieviešu īpatsvars ir lielāks salīdzinājumā ar mežsaimniecības un mežizstrādes apakšnozari.

KAS IR NOZARES ARODBIEDRĪBA

Jau vairāk kā 30 gadus Latvijas Meža nozares arodbiedrība (LMNA) ir neatkarīga, sabiedriska organizācija, kas apvieno, pārstāv un aizstāv mežsaimniecības, mežizstrādes, kokapstrādes, un to saistītajās nozarēs strādājošos darbiniekus-arodbiedrības biedrus darba, sociālās un ekonomiskās tiesības un intereses.

Šobrīd LMNA apvieno gandrīz 3 tūkstošus meža nozarē strādājošos.

Lielākā arodorganizācija darbojas uzņēmumā AS “ Latvijas Finieris”.

Vēlamies nostiprināt jaundibināto SIA „HawitaBaltic”arodorganizāciju un turpināt dialogu ar darba devēju par uzņēmuma koplīguma noslēgšanu.

LMNA sadarbojas ar Zemkopības ministrijas Meža konsultatīvo padomi un Latvijas Mežu sertifikācijas padomi, kurā pārstāv sociālo jautājumu sadaļu.

LMNA aktīvi piedalās Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes apakšpadomju darbā.

Esam Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozares ekspertu padomes locekļi, kurā izskata nozīmīgākos jautājumus par sākotnējās profesionālās izglītības saturu, kvalitāti, uzņemamo audzēkņu skaitu profesionālās izglītības programmās, nozares pamatprofesijām un saistītām profesijām un specializācijām.

LMNA ir Starptautisko arodbiedrību apvienību BWI (Starptautiskā Būvniecības, Meža un Kokapstrādes arodbiedrību federācija) EFBWW(Eiropas Būvniecības, Meža un Kokapstrādes arodbiedrību federācija) un BOA (Baltijas organizēšanas alianse) dalīborganizācija.

Sadarbojamies ar radniecīgajām arodbiedrībām Baltijas valstīs, un Skandināvijas valstī – Zviedrijā.

ATBALSTS BIEDRIEM

Biedri saņem konsultācijas darba tiesību jautājumos.

Biedri ar stāžu LMNA vairāk par 6 mēnešiem saņem aizstāvību darba devēja uzteikumu gadījumos.

LMNA sniedz palīdzību darba strīdu risināšanā.

LMNA izstrādā un palīdz noslēgt uzņēmumu darba koplīgumus ar darbinieku tiesisko stāvokli uzlabojošiem noteikumiem un papildus sociālajām garantijām.

Biedri var piedalīties apmācībās darba tiesību, darba aizsardzības un sociālās likumdošanas jautājumos.

LMNA sniedz materiālo palīdzību arodbiedrības biedriem ārstniecības izdevumu segšanai ilgstošas slimības un citos ārkārtēju apstākļu gadījumos.

Biedriem ir iespēja izmantot LMNA lojalitātes programmu, kā arī Latvijas Krājaizdevu sabiedrības LAKS pakalpojumus.

ŠODIENAS IZAICINĀJUMI – KURUS VIEGLĀK RISINĀT, JA ESAM KOPĀ…

Mūsdienās saskaramies ar daudz izaicinājumiem, kas skar gan arodbiedrības, gan strādājošos. Turoties kopā un parādot kolektīvo spēku ir vieglāk panākt, ka darba devējs, vai valdības pārstāvji apsēžas pie sarunu galda un uzklausa arodbiedrības viedokli. LMNA šodienas izaicinājumi ir Valsts meža dienesta darbinieku labbūtība un darba samaksas paaugstināšana, kā arī jau iesāktais darbs pie poligrāfijas nozares ģenerālvienošanās izstrādes un noslēgšanas.

Viens no izaicinājumiem LMNA ir biedru skaita palielināšana, kas veicina arodorganizāciju ietekmi darbiniekiem labvēlīgāku lēmumu pieņemšanā, jo skaitliski vairāk mēs būsim, jo lielāks spēks un ietekme mūsu balsīm.

KĻŪSTI PAR LMNA BIEDRU!

Tiem, kuriem izveidojies maldīgs priekšstats par arodbiedrībām, atgādinām, ka Skandināvijas valstīs arodbiedrības pastāv jau ilgāk par 110 gadiem un vai tiešām strādājošie tajās turpinātu sastāvēt, ja neredzētu tam lietderību un nozīmību?

Ja darba vietā vēl nav nodibināta arodorganizācija, darbinieki var kļūt par LMNA individuālajiem biedriem. Aicinām pievienoties arodbiedrībai ikvienu darbinieku!

Uzskatām, ka demokrātiskā sabiedrībā ikvienam darbiniekam jābūt arodbiedrības biedram.

Tikai kopā varam panākt vēlamo! Par savām tiesībām un interesēm ir jācīnās.