Darbs ar arodorganizācijām un jaunu biedru piesaiste

Gads ir pagājis un droši var teikt, ka 2021. gada labā ziņa Latvijas Meža nozares arodbiedrībā ir tā, ka nozares arodbiedrība nav piedzīvojusi lielus satricinājumus. LMNA arodorganizāciju un biedru skaits ir stabils.

Lielākā vērtība un nozīmīgākais resurss LMNA ir arodorganizācijas un arodbiedrības biedri, kuri ir aktīvi, vēlas iesaistīties un darboties, lai popularizētu meža nozares arodbiedrību. Svarīgi, lai arodbiedrības darbā iesaistītos jauni biedri, kas būtu aktīvi, rosinātu jaunas aktivitātes. Biedru piesaiste notiek, bet liels darbs jāiegulda jauno biedru iesaistei ikdienas darbā. Tas nozīmē strādāšanu ar jaunajiem biedriem, lai cilvēkā veidotos apziņa, ka viņi LMNA ir vajadzīgi un LMNA ir vajadzīga viņu līdzdarbošanās. LMNA ir gatavi atbalstīt aktivitātes ko vēlas īstenot esošie un topošie biedri. Šogad soli pa solim esam gājuši šajā virzienā un ņēmuši vērā arodorganizāciju un individuālo biedru vajadzības. Kā piemēru var minēt noorganizētās VMD arodorganizāciju tikšanās tiešsaistē ar Valsts Meža dienesta vadību par jaunās Stratēģijas projektu un plānotajām izmaiņām kuras skars dienestā strādājošos.

LMNA ir atvērta visiem, kas vēlas iestāties nozares arodbiedrībā un arī šogad arodbiedrība ir papildinājusies ar jauniem biedriem gan esošajās arodorganizācijās, gan uzņēmumos kuros nekad nav bijis arodorganizāciju. Pozitīvais piemērs ir jaunas arodorganizācijas izveide attālinātā režīmā.

LMNA ir nemitīgā kustībā, virzībā uz priekšu, bet joprojām ir daudz darāmā. Šobrīd primārais darbs ko veicu ir meža nozares arodbiedrības popularizēšana un reklamēšana gan sociālajos tīklos, gan iespēju robežās privāti tiekoties ar interesentiem, lai vairotu interesi par arodbiedrību un tajā notiekošo lai piesaistītu jaunus biedrus. Darba procesā ir izdevies iesaistīt arodbiedrībā atsevišķus profesionālo skolu audzēkņus. Svarīgi ir topošajiem nozares darbiniekiem palīdzēt apzināties, ka ir iespēja stāties arodbiedrībā, lai pārstāvētu savas intereses.

Turpinu sniegt konsultācijas gan individuālos darba tiesību jautājumu gadījumos, gan arī par koplīguma un citiem normatīvo aktu jautājumiem. Uz aktuāliem esošo un topošo biedru jautājumiem izmantoju iespējas atbildēt arī tiešsaistē izmantojot digitālās tehnoloģijas.

Arodbiedrības spēks un nozīme ir atkarīga no biedru skaita. Darbinieki, studenti, audzēkņi- stājaties arodbiedrībā. Arodbiedrības mērķis un uzdevums ir rūpēties par strādājošajiem, tādēļ ikvienam strādājošajam ir izdevīgi būt šīs organizācijas biedram.

Ligita Brahmane,
LMNA arodbiedrības biedru koordinatore