Kas notiek Valsts meža dienestā?

Aizvadītais 2021.gads Valsts meža dienesta (turpmāk-VMD) arodorganizāciju biedru un visu darbinieku darba dzīvē ir ienesis daudz pārdomu un satraukuma gan ar pielāgošanos strādājot Covid-19 apstākļos, gan jau no pavasara jūtot tuvojamies pārmaiņas.

Par pārmaiņu nepieciešamību VMD darbiniekus, kas lielākā daļa ir valsts civildienesta ierēdņi,  Valsts meža dienesta darbinieku kopsapulcē YouTube platformā 2021.gada 12.maijā informēja  ģenerāldirektore Aina Stašāne. Pirms tam tika veiktas darbinieku aptaujas, kas mūsuprāt nepamatoti tika nosauktas par pētījumu.

Ir izstrādāta VMD Darbības stratēģija 2021.-2027.gadam, kas gan joprojām nav apstiprināta Zemkopības ministrijā. Vasarā dažus mēnešus Ziemeļvidzemes virsmežniecībā, kas ir viena no 10 šāda veida VMD struktūrvienībām Latvijā, norisinājās pilotprojekts “Vienota mežziņu apgaita- VMA”, ko kolēģu vidū nodēvējām par eksperimentu. Tagad VMD administrācijas vadībā norit darbība darba grupās, kas gatavo strukturālās pārmaiņas. Informācija par darba grupu mērķiem sastāvu, rezultātiem, ir ļoti “skopa”, to darbā tiek iesaistīti nedaudzi kolēģi no virsmežniecībām.

Diemžēl arī LMNA  informācija par šīm pārmaiņām ir fragmentāra, ko nedaudz atsvēra divas nesenās tikšanās ZOOM un BBB platformās ar ģenerāldirektori A.Stašāni, kā arī ar vecāko eksperti I.Koļegovu. 2021.gada 6.decembrī LMNA nosūtīja vēstījumu par satraukumu sakarā ar izveidojušos situāciju uz Valsts meža dienestu A.Stašānei un arī uz Zemkopības ministriju.

Ar lielu nepacietību gaidījām nākošo visu VMD darbinieku tikšanos video tiešraidē ar ģenerāldirektori 2021.gada 7.decembrī. Tā diemžēl neviesa skaidru redzējumu par sagaidāmo. Liekas, ka tiks veidota jauna veida struktūra bez virsmežniecībām un mežziņu apgaitām!

Ja katram no mums izdosies šīs pārmaiņas sagaidīt ar pozitīvām emocijām, ar iespēju apgūt jaunus izaicinājumus, paplašināt redzesloku, celt savu profesionalitāti un attiecīgi saņemt par to adekvātu atalgojumu, tad būsim gatavi godprātīgi tikt galā ar saviem amata pienākumiem! Lai nu kā- mežs Latvijā bija, ir un būs! Tā uzraugošā institūcija VMD ir lielu iespējamo pārmaiņu priekšā.