Organizēšana – arodbiedrības spēks un izaicinājums

2020. gadā no 7. līdz 9. augustam Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jauniešu padome Anetes Kices vadībā, ar Fridriha Eberta fonda atbalstu rīkoja jauniešu padomes vasaras nometni. Uz jauniešu padomes vasaras nometnē ar prezentāciju par organizēšanas nozīmi arodbiedrības stiprināšanā piedalījās LMNA arodbiedrības biedru koordinētāja Ligita Brahmane.

Ligita Brahmane dalījās savā organizēšanas pieredzē, informēja jauniešus ne tikai par organizēšanu arodbiedrībās, bet arī uzsvēra arodbiedrību lomu darba vidē, jauno arodbiedrības biedru nozīmi un jauno līderu lomu arodbiedrības stiprināšanā.

Organizēšana nav tikai jaunu biedru iesaiste. Organizēšanu jāskata daudz plašāk. Organizēšana ir darbinieku apvienošana arodorganizācijas izveidei, dažādu akciju rīkošana arodbiedrības ietvaros, līderu apmācība kā arī arodbiedrības biedru apmācība un iesaiste. Svarīgi ir izprast arodbiedrības organizēšanas priekšnoteikumus, jāatgādina par darbinieku tiesībām apvienoties, par arodbiedrības biedru tiesībām un pienākumiem, par darbiniekiem sniedzamo informāciju lēmuma pieņemšanai, līdera darbu ikdienā un kampaņu laikā. Lai sasniegtu pozitīvus rezultātus darbinieku interešu nodrošināšanai darba vidē ir svarīgi, lai vismaz 51% no uzņēmumā strādājošajiem būtu arodbiedrības biedri. Arodbiedrības līderiem un biedriem jābūt aktīviem un apmācītiem. Biedru skaits ir svarīgs koplīguma garantiju nodrošināšanā – jo lielāks biedru skaits, jo labākus rezultātus var sasniegt algu pārrunās, kā arī citu koplīgumu garantiju pārrunās.

Viena no organizēšanas būtiskām aktivitātēm ir dažādu kampaņu rīkošana. Kā iemesls kolektīvu kampaņu rīkošanai ir ieilgušas problēmas, kuras ir iespējams pārvarēt. Kampaņu rīkošanā ir jāiesaista gan līderi, gan arodbiedrības biedri. Jo vairāk iesaistīto, jo ir lielākas garantijas, ka ieplānotās un realizētās darbības mainīs situāciju. Kampaņas mērķis ir uzlabot situāciju darba vietā. Kampaņas organizē īsti līderi. Līderi runā par problēmām darba vietā, organizē kopīgus pasākumus, izprot arodbiedrību darbību, viņu iesaka citi kolēģi, darbinieki viņu ciena un viņam ir sekotāji.

Šobrīd strauji mainās darba vide. Jau šobrīd notiek digitālā transformācija. Digitalizācija ietekmē darbavietu skaitu, darba algas, arī nevienlīdzību. Pati par sevi digitalizācija neaizvieto darbiniekus. Dažādas rīcībpolitikas un uzņēmumu stratēģijas var veicināt cilvēku aizstāšanu ar tehnoloģijām. Šādā situācijā arodbiedrību loma darbinieku pārstāvībai ir neaizstājama. Pārmaiņu laikā sociālais dialogs kļūst arvien nozīmīgāks. Aktuāla arodbiedrības līderu, kā arī biedru sagatavošana savu tiesību aizstāvēšanai digitālajā darba vidē. Svarīgi sadarboties ar citām sabiedriskajām organizācijām kopēju mērķu sasniegšanai. Pēc Zviedru arodbiedrību pieredzes var sadarboties ar tām politiskajām partijām, kuras lobē arodbiedrību intereses. Būtiska dažādu digitālo rīku izmantošana komunikācijai ar esošajiem un potenciālajiem arodbiedrības biedriem.

Ligita Brahmane uzsvēra jauno līderu un arodbiedrības biedru lomu inovāciju ieviešanai arodorganizācijās. Inovācija nav tikai augsto tehnoloģiju produkti. Inovācija var būt organizēšanas procesos un komunikācijas veids. Inovācija ļauj izvairīties no stagnācijas un izzušanas. Prezentācijas beigās tika veikts secinājums, ka inovācijas atbalstoša arodbiedrība, kura gatava pārmaiņām spēcīga līdera vadībā, ir priekšnoteikums arodbiedrības attīstībai.