LMNA 30

Ieskatam nedaudz no Meža nozares arodbiedrības priekšvēstures  LATVIJĀ.

Varētu pat droši teikt, ka  arodbiedrības kustība meža nozarē šogad svin savu 115.jubileju, jo pirmie signāli par nepieciešamību apvienoties un veidot strādājošo organizācijas (arodbiedrības) parādījās 18. gadsimta beigās, Rīgā. 1870.gada augustā Vērmaņa kokzāģētavā notiek viens no pirmajiem lielākajiem strādnieku streikiem Rīgā. Savukārt 1896.gadā notiek Krīsmaņa korķu fabrikas un Tilica fabrikas strādnieku streiks.

1905. gada oktobrī izveidots Rīgas Arodbiedrību Centrālbirojs, kurā ir arī meža un kokapstrādes nozares arodbiedrības.

1905. gada novembrī Arodbiedrība sasauc pilsētas galdnieku kopsapulci, kurā nolemj atcelt akorda darbus, ieviest 10 stundu darba dienu, sadalīt strādniekus trijās kategorijās, pieprasīt administrācijai, lai tā gādā par telpu tīrību, ierīkotu ventilāciju, apkuri un apgaismošanu. Pēc kokapstrādātāju arodbiedrības aicinājuma sākās Rīgas galdnieku vispārējs streiks, kas ilga 2 mēnešus. Jau pēc 1 mēneša daudzi uzņēmēji piekāpās – noslēdza koplīgumu.

Tam visam seko laika periodi ar dažādu valsts  varu maiņām. Tūlīt pēc PSRS sabrukuma, 1990. gada 7. aprīlī arodbiedrības kārtējā kongresā lēma pārveidot Mežu, papīra un kokapstrādāšanas rūpniecības strādnieku arodbiedrību par Latvijas Meža nozaru arodu biedrību un uzskatīt, ka tai ar šo brīdi PSRS arodbiedrību un nozares arodbiedrības Centrālās komitejas statūti vairs nav saistoši, bet Vissavienības arodbiedrību centrālās padomes (VACP), nozares arodbiedrības CK un Latvijas Republikāniskās arodbiedrību padomes (LRAP) lēmumiem un instrukcijām ir vienīgi rekomendējošs raksturs.

Savukārt par arodbiedrības nosaukuma maiņu – Latvijas Meža nozares arodbiedrība, lēma LMNA 8. Kongresā 2017. gada 27.oktobrī.

Tieši šogad Latvijas Meža nozares arodbiedrība svin savu 30 gadu jubileju kopš Latvijas valsts neatkarības atgūšanas.

Tā kā Covid-19 šā gada pavasarī ieviesa savas korekcijas visā pasaulē, tad neizpalika arī dažādi ierobežojumi mūsu valstī, un tā ilgi lolotais LMNA jubilejas pasākums, kurš tika plānots aprīļa mēnesī, tika pārcelts uz laiku līdz situācija valstīsaistībā ar vīrusa pandēmiju uzlabosies.

Un tā  9. Septembrī, Arodbiedrību namā ,ar svinīgu pasākumu klātienē, tika atzīmēta Latvijas Meža nozares arodbiedrības 30 gadu jubileja.

Pasākumā piedalījās vairāk kā 70 dalībnieku. To starpbijušie un esošie LMNA  arodorganizāciju priekšsēdētāji, aktīvisti un biedri. Sveikt jubilejā Latvijas meža nozares arodbiedrību bija ieradušies arī nozares sadarbības partneri – AS Latvijas Finieris, Valsts meža dienests, Latvijas Kokrūpniecības federācija, Latvijas Meža sertifikācijas padome, PIKC Ogres tehnikums, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība.

Mūsu Baltijas valstu sadarbības partneri LMPF (Lietuvas Meža darbinieku arodbiedrība), ar kuru LMNA draudzīgas attiecības un cieša sadarbība ir jau 30 gadu garumā, pasniedza īpašu balvu ”PAR IEGULDĪJUMU ARODBIEDRĪBĀ”

Pasākuma gaitā, sirsnīgā atmosfērā ar LMNA Pateicības rakstiem tika godināti LMNA bijušie priekšsēdētāji – Jānis Vanags, Edmunds Grandavs, Juris Spāre un Aivars Sīmansons.

Katram LMNA arodorganizācijas priekšsēdētājam tika pasniegta LMNA piederības zīme, sudrabā, smalkā gravīrā, juvelieru darināta piespraude ar atveidotu LMNA logo.

Vienlaikus pasākumā notika  Latvijas Meža nozares arodbiedrības 30 gadu jubilejai veltītās grāmatas atvēršanas svētki, un tās laikā ikvienam bija iespēja iegūt  grāmatas autora – Jura Spāres autogrāfu.

Par pasākuma kopējo muzikālo labsajūtu parūpējās mūsu latviešu izcilais estrādes mākslinieks Viktors Lapčenoks.

P.S. Vēlos pateikt paldies visiem, kas piedalījās pasākuma organizēšanā, lai tas tiktu īstenots.
Paldies visiem arodbiedrības ļaudīm par atsaucību un dalību pasākumā.
Paldies sadarbības partneriem.

Patiesā cieņā,
Latvijas Meža nozares arodbiedrības priekšsēdētāja Inguna Siņica