Ekspedīcija Tomes mežos

Latvijas Meža nozares arodbiedrība savu 30 gadu jubilejas ietvaros, sadarbībā ar AS „Latvijas valsts meži” 25. septembrī organizēja Meža ekspedīciju uz Tomes mežiem. Ekspedīcijā doties tika aicināti LBAS biroja darbinieki, kā arī Nozaru arodbiedrību pārstāvji. Tās mērķis bija iepazīstināt un veidot izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Apzināties cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu, veicot praktiskus un radošus uzdevumus.

Meža ekspedīcija bija aptuveni 2 km garš izglītojošs pārgājiens dabā ar 10 meža izziņas pieturām pieredzējušu mežsaimnieku vadībā. Ierodoties pasākuma vietā ekspedīcijas dalībniekus sagaidīja LVM darbinieks, kurš iepazīstināja ar pasākuma norisi un izsniedz nepieciešamo inventāru. Pēc saņemtajām norādēm dalībnieki devās mežā pa noteiktu maršrutu, pārejot no vienas pieturas uz otru. Katrā pieturā ekspedīcijas vadītājs deva praktiskus vai radošus uzdevumus, kurus  risināja individuāli vai grupās, iegūtos rezultātus fiksējot speciālās darba burtnīcās. Pildot uzdevumus noskaidrojās, ka koksni var sastapt visneiedomājamākajās lietās, piemēram, ziepju burbuļos vai celofānā. Ekspedīcijas dalībnieki mācījās aprēķināt, vai jaunaudzē sastādīto kociņu daudzums ir pietiekošs, lai izaugtu jauns mežs. Noskaidroja,  kā rīkoties, ja jaunaudzē kociņu ir par daudz, un cits citam traucē augt. Pieaugušajā mežā tika dota iespēja atkāpties atpakaļ vēsturē un ar pavisam primitīviem instrumentiem (divu vienāda garuma kociņu un savas pēdas garuma palīdzību) mācījās noteikt, cik augsts ir koks, kā arī mēģināja noteikt koka vecumu  pēc gadskārtu apļiem koka stumbrā. Pārgājiena laikā mežzinis dalībniekus  informēja  arī par meža kaitniekiem un izstāstīja, kā ar tiem cīnās meža kopēji.

Tā bija interesanta un izzinoša diena, kuru  LMNA  kopā ar kolēģiem pavadīja svaigā gaisā. Noslēgumā gaidīja  patīkams pārsteigums – pikniks labiekārtotā atpūtas vietā ar ugunskuru.