Baltijas valstu Meža nozares arodbiedrību tikšanās

Šī gada 27. un 28. augustā Baltijas valstu Meža nozares arodbiedrību sadarbības ietvaros Latvijas Meža nozares arodbiedrība (LMNA) viesojās pie lietuviešu kolēģiem – Lietuvas Meža darbinieku arodbiedrības federācijas (LMPF). Tikšanās notika sirsnīgā atmosfērā, Nemunas deltas Rusnes pilsētā.

Šīs tikšanās laikā tika pārrunāti dažādi aktuāli jautājumi, gan par jaunākajām izmaiņām darba likumā, gan par problēmām saistībā ar darba aizsardzības noteikumu ievērošanu uzņēmumos. Šogad tie vairāk saistījās ar Covid 19 vīrusa izraisīto pandēmiju un tā ietekmi uz drošu uzņēmumu darbības nodrošināšanu pandēmijas laikā.

Sarunu gaitā secinājām, ka mežsaimniecības nozari Covid 19 vīruss skāris vismazāk. Tas gan vairāk saistīts ar darba specifiku. Savukārt kokapstrādes sektorā, ievērojot visus piesardzības pasākumus, negatīva ietekme saistībā ar Covid 19 samērā neliela salīdzinot ar citām tautsaimniecības nozarēm valstī. Pandēmijas laikā gūta laba pieredze, izanalizētas nozares stiprās un vājās puses, izstrādāti rīcības plāni, lai nākamajā vīrusa uzliesmojuma periodā tiktu pieņemti konkrēti lēmumi un nekavējoša rīcība.

Nākamā tikšanās plānojas 2021. gadā, Latvijā, kuras laikā tiks arī atzīmēta Baltijas valstu meža nozaru arodbiedrības sadarbības 30 gadu jubileja.