Sudraba paaudze – neapzinātais darba tirgus potenciāls

2019. gada 18. decembrī Latvijas Darba devēju konfederācija sadarbībā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību organizēja semināru “SUDRABA PAAUDZE – NEAPZINĀTAIS DARBA TIRGUS POTENCIĀLS”

Seminārā diskutēja par senioru nodarbinātības izaicinājumiem un uzklausīja uzņēmēju labās prakses piemērus, lai pēc iespējas ilgāk motivētu gados vecākos darbiniekus būt aktīviem darba tirgū. Ar nodarbinātības tendencēm un izaicinājumiem Latvijas darba tirgū iepazīstināja LDDK sociālo lietu eksperts Pēteris Leiškalns. Savukārt Anta Praņēviča, Fonte vadības konsultācijas pētījumu grupas vadītāja, pastāstīja par spilgtākajām atziņām saistībā ar strādājošo senioru atalgojumu un kā vecums ietekmē algu. Par senioru nodarbināšanas iespējām un riskiem, ar savu labo pieredzi semināra diskusijas laikā dalījās uzņēmēji no Global shapers Riga un Bite Latvija. Bet par darba vides sakārtošanas nozīmi senioriem, semināra gaitā informēja LBAS darba aizsardzības speciālists Mārtiņš Pužuls.

Ņemot vērā demogrāfisko situāciju ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā, kā arī to, ka gados vecāku cilvēku radītā demogrāfiskā slodze ik gadu palielinās, notiek izmaiņas arī darba spēka struktūrā. Darbaspēka trūkums un problēmas, kas skar sociālo un pensiju sistēmu ir par iemeslu tam, ka palielinās darba mūža ilgums. Tādēļ darba devējiem arvien lielāki resursi jāvelta darba vides pielāgošanai, veselības uzturēšanas pasākumiem, apmācību un prasmju pilnveidošanai, elastīgām darba formām, darba pienākumu un darba apstākļu pielāgošanai, zināšanu nodošanai starp paaudzēm, īpaši domājot par sudraba paaudzi.

Kādas ir senioru priekšrocības darba tirgū?

Centrālās statistikas pārvaldes dati atklāj, ka Latvijā no visiem ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem 18.4% ir vecumā no 55 līdz 64 gadiem, bet vēl 3.5% vecumā no 65 līdz 74 gadiem1. Tomēr darba tirgū šobrīd aktuāls ir jaunības kults un, neskatoties uz kvalificētu darbinieku trūkumu, tajā turpina valdīt stereotipi par senioru pieņemšanu darbā. Daži darba devēji uzskata, ka gados vecāki cilvēki rada lielāku apgrūtinājumu nekā pienesumu. Lai mazinātu aizspriedumus par senioriem darba tirgū, CV-Online ir apkopojis gados vecāka darbaspēka priekšrocības.

Labi problēmu risinātāji – Darba ņēmēji, kuri darba tirgū jau ir vairākus gadus, ir uzkrājuši lielu pieredzi, kā arī ir nobrieduši emocionāli. Tas palīdz radušās problēmas atrisināt mierīgi un bez drāmas. Gadu laikā vecākās paaudzes darbinieki ir iemācījušies sadarboties gan ar kolēģiem, gan ar klientiem, tāpēc arī konflikti tiek piedzīvoti retāk. Uzkrātā pieredze lieti noder, lai tiktu galā ar problēmām un konfliktiem mierīgā, diplomātiskā un bieži vien efektīvākā veidā.

Lojalitāte – Vēlme pēc stabila darba ir viena no priekšrocībām attiecībā uz senioru. Tuvojoties karjeras izskaņai, izaugsme divu trīs gadu laikā vairs nav prioritāte, līdz ar to lojalitāte uzņēmumam tikai aug.

Pieredze – Prasmes, kas iegūtas gadu gaitā, ir vēl viena senioru priekšrocība. Arī tiem, kuriem ir grūtāk pielāgoties straujajam tehnoloģiju attīstības tempam, ir vērā ņemama pieredze, kas var izrādīties ļoti noderīga. Galvenais darba devējam ir to novērtēt un saprast, kā to labāk izmantot uzņēmuma attīstībā.

Darba ētika – Nereti nākas dzirdēt, ka gados jaunākajiem darbiniekiem darba ētika nav augstākajā līmenī. Savukārt retāk to nākas dzirdēt par vecāka gada gājuma cilvēkiem. Apzinīgums, kas veidojies gadu gaitā, rezultējas augstā darba ētikā un cieņā. Kavēšanu un termiņu neievērošanu, visticamāk, ka bieži nevarēsiet attiecināt uz vecākās paaudzes darbiniekiem.

Uzmanība – Augstāka motivācija un spēja ilgāk noturēt uzmanību, sniedz iespēju senioru apmācīt gan darbā ar jaunākajām tehnoloģijām un ierīcēm, gan citos ar darbu saistītos uzdevumos. Iespējams, apmācību process var būt mazliet ilgāks seniora daudzo jautājumu dēļ, tomēr var neuztraukties par to, ka seniora uzmanība varētu pilnībā netikt veltīta jaunā apgūšanai.