7. oktobris – vispasaules cienīga darba diena

Pasaule atrodas uz nestabila ceļa. Liela daļa darbinieku jūtas nedroši savās darbavietās, pieaug nelīdztiesība. 1,2 miljardi cilvēku joprojām dzīvo lielā nabadzībā.

Daudzās valstīs arodbiedrību tiesības un koplīgumu pārrunas ir apdraudētas. Darba devēji pat mēģina ierobežot darbinieku tiesības uz streiku, negrib atzīt un aicina pārskatīt Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) pamattiesību normas, kas darbojas jau desmitiem gadu.

Katastrofas, ko izraisa klimata pārmaiņas, jau ir iz-postījušas daudzu cilvēku dzīves, tomēr politikas veidotāji nevar saņemties drosmi, lai noslēgtu globālo klimata vienošanos. Uz mirušas planētas nebūs darba vietu.

Dominējošais globālais ekonomiskais modelis sagrauj darba vietas un planētu. Tas mazina demokrātiju un taisnīgumu.

7.oktobrī – Vispasaules Cienīga Darba Dienā arodbiedrības visā pasaulē rīko demonstrācijas, darba vietu pasākumus, sabiedriskas aktivitātes un daudz cita veida pasākumus, lai atbalstītu tiesības uz cienīgu darbu.

Cienīgam darbam jābūt ikviena cilvēka darba kārtībā – darbinieka, darba devēja un valdības. Cienīgs darbs ir cienīgas dzīves pamats, iespēja nopelnīt iztiku un dot ieguldījumu sabiedrībā.

Darbinieki organizē arodbiedrības, lai panāktu cienīgu darbu: pieņemamu darba laiku, taisnīgu algu, slimības pabalstu, apmaksātu atvaļinājumu utt. Nekas no šī nav panākts bez darbinieku organizēšanās un kopīgas rīcības.

Cienīga darba ienaidnieks ir un vienmēr ir bijusi korporatīvā alkatība. Pārmērīgu peļņu var gūt tikai uz strādājošo rēķina, un pēdējos gados peļņa pieaug, bet algu samazināšanās ir proporcionāla peļņas izaugsmei. Eiropā kopš 70. gadu vidus algas ir pakāpeniski samazinājušās – no gandrīz 73% līdz apmēram 63% šodien.

Šis process ir cieši saistīts ar ilgstošu un sarežģītu globālo līgumslēdzēju un apakšuzņēmēju piegādes ķēžu izveidi, nodrošinot preces un pakalpojumus, kas virza globālos zīmolus, pārāk bieži izmantojot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, negodīgu algu un citu izmaksu samazināšanu. Šīs tendences pamatā pārāk bieži ir atteikums atzīt vai sarunāties ar arodbiedrībām un dažreiz pat aizliegt dalību arodbiedrībās. Ja darbinieki neorganizējas, viņi ir bezspēcīgi, lai nodrošinātu cienīgu darba samaksu un nosacījumus.

Visu šo iemeslu dēļ šī gada 7. oktobrī – Cienīga Darba Dienā arodbiedrības prasa “izbeigt korporāciju alkatību” un “pasaulei nepieciešams darba samaksas pieaugums”.

Lai sasniegtu šo darba samaksas pieaugumu, mums ir vajadzīgas stipras arodbiedrības, kas apsēžas pie galda kopā ar darba devējiem, lai kopīgi vienotos par darba samaksu un nosacījumiem.