Baltijas valstu Meža nozares arodbiedrību starptautiskais seminārs

29.-30. augustā Sēlijas mežniecībā, Latvijā, notika Baltijas valstu – Latvijas un Lietuvas – Meža nozaru arodbiedrību pārstāvju ikgadējais seminārs. Latviju pārstāvēja LMNA priekšsēdētāja Inguna Siņica, Valdes loceklis Uldis Roze, arodbiedrības darba koordinatore Anete Kice, arodbiedrības biedru koordinatore Ligita Brahmane, “Latvijas Finieris” pārstāve Dzidra Stivka, Sēlijas VM arodorganizācijas priekšsēdētājs Pāvels Maculēvičs un virsmežzinis Ilmārs Gūtmanis, “Latvijas Finiera” Liepājas MRS pārstāve Gunta Liepa un “Liepājas Papīrs” pārstāve Dace Smilga. Lietuvas un Latvijas pārstāvji neformālu sarunu gaisotnē savstarpēji iepazīstināja kolēģus ar problēmām, kādām arodbiedrības saskaras ikdienas darbā.

Gatavojoties Eiropas Būvniecības un meža nozaru arodbiedrību federācijas (EFBWW) kongresam, kas notiks 7.-8.novembrī Vīnē, Lietuvas un Latvijas puses vienprātīgi nolēma izvirzīt un atbalstīt šādas kandidatūras:

EFBWW ģenerālsekretāra amatam Tomu Delou;

EFBWW prezidenta amatam Johan Lindholm.

Puses kopīgi nolēma, ka šo kolēģu pieredzes stiprinās EFBWW komandu, kurai jāspēj tikt galā ar nākamā sasaukuma izaicinājumiem.