Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrība

Latvijas lielākā krājaizdevu sabiedrība “Dzelzceļnieks KS” ir mainījusi nosaukumu un kļuvusi par Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrību (LAKS).

2009. gadā mainījās Krājaizdevu sabiedrību likums, un šie grozījumi atļāva apvienoties krājaizdevu sabiedrībā ne tikai vienas arodbiedrības biedriem, bet ļāva klientu loku paplašināt ar biedriem no vienas arodbiedrību apvienības.

Turpinot attīstīties un pilnveidoties, paplašinoties biedru lokam, krājaizdevu sabiedrība “Dzelzceļnieks KS” mainījusi nosaukumu un savu darbību turpina ar jaunu nosaukumu – Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrību, nosaukuma saīsinājums ir LAKS. Lēmums par nosaukuma maiņu pieņemts 21. marta sapulcē, 28. martā nosaukuma maiņa reģistrēta Uzņēmumu reģistrā.

Šī ir vecākā un biedru skaitā lielākā krājaizdevu sabiedrība Latvijā, kas finanšu pakalpojumus sniedz arodbiedrības biedriem no 17 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) dalīborganizācijām.

Vairākām LBAS dalīborganizācijām jau ir savas krājaizdevu sabiedrības: Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības KKS “Jūrnieku forums”, Kooperatīvā sabiedrība “Skolu krājaizdevu sabiedrība”, Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība, Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība “LAKRS KS”.

Kāpēc arodbiedrības biedram ir nozīmīgi šie finanšu pakalpojumi un kuri ir populārākie?

Atšķirībā no bankām krājaizdevu sabiedrību īpašnieki un pārvaldītāji ir to biedri. Vadmotīvs ir pakalpojumi biedriem, nevis peļņa. Krājaizdevu sabiedrība darbojas ar mērķi sabalansēt savu finanšu plūsmu, lai sniegto pakalpojumu nosacījumi būtu izdevīgi gan noguldītājam, gan aizņēmējam.  Krājaizdevu sabiedrība ir alternatīva.

Ir jāizpēta visi tirgū esošie piedāvājumi, un jāizvēlas gan ērtākais, gan izdevīgākais no tiem.

LAKS biedru vidū populāri ir noguldījumi un dažādu veidu kredīti – gan nelieli patēriņam, gan aizdevumi lielākiem pirkumiem un remontiem, gan arī hipotekārie kredīti namīpašuma iegādei.

Kādas ir krājaizdevu sabiedrības un bankas atšķirības?

Cilvēkam tā ir papildu alternatīva, izvēles iespēja. Katram pašam ir jāizvērtē, un noteikti kādam banku produktam ik pa laikam ir izdevīgāki piedāvājumi. Bet, piemēram, patēriņa kredīta likme, ko Latvijas bankas tagad plaši piedāvā, ir 19,5%, maksājumu un kredītkartes – 24-26%, bet LAKS augstākā likme ir 12%. Un, vērtējot pēc lojalitātes līmeņa, – ir vēl zemāki procenti. Arī auto iegādei un mājokļa remontam šobrīd LAKS ir zemāka procentu likme kā bankām. Savukārt noguldījumu procentu likmes ir augstākas nekā citās finanšu iestādēs.

Par Krājaizdevu sabiedrības biedru var kļūt pilngadīga rīcībspējīga fiziska persona, kura ir Latvijas Meža nozares arodbiedrības biedrs, kā arī krājaizdevu sabiedrībā jau uzņemto biedru laulātie un pilngadīgie bērni.

Vairāk par krājaizdevu sabiedrību www.laks.lv