Kas notiek ar FSC Nacionālā standartu?

image_pdfimage_print

Marta beigās Latvijā ieradās Meža apsaimniekošanas sertifikācijas Padomes  (FSC) pārstāvji – FSC Eiropas reģionālais direktors Anands Pundža(Annand Punja), FSC Meža sadarbības tīkla  vadītājs Henriks von Stedinsgks (Henrik von Stedink) un FSC Baltija biroja vadītājs Indreks Talpseps  (Indrek Talpsep). 28.martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā  FSC pārstāvji tikās ar FSC Nacionālā meža apsaimniekošanas standarta izstrādes darba grupu (SDG), jo tās dalībnieki pagājušā  gada decembrī sakarā ar nespēju vienoties par dažām definīcijām un kritērijiem   nolēma pārtraukt standarta izstrādi. Sanāksmes, kuru vadīja SDG koordinators Imants Krūze, mērķis bija saprast  iespējamo nacionāla standarta sagatavošana scenāriju.

Viesi tikās ar katru no SDG sekcijā atsevišķi, lai visi – gan sociālās, gan vides, gan arī  ekonomikas sekcijas interešu pārstāvji varētu izklāstīt savas bažas un paust nostāju jautājumā par iespējamiem scenārijiem standarta turpmākajā izstrādē.

Pēcpusdienā notika SDG un FSC pārstāvju kopīga sanāksme, kurā bija trīs  nosacītas daļas. Pirmajā no tām SDG dalībnieki tika iepazīstināti ar Pagaidu nacionālā standarta izstrādes procesu – ko tas nozīmē, kādas ir pielāgošanās iespējas, ka nav iespēja atmest indikatorus utt. Otrajā daļā Henriks von Stedingks iepazīstināja ar līdzīgu pieredzi, situāciju, kurā Zviedrijas SDG bija nonākusi aptuveni pirms gada. Trešajā daļā tika kopīgi ieskicēts iespējamais scenārijs SDG darba turpināšanai standarta izstrādē.

Tā kā sanāksmes mērķis nebija saņemt tūlītējas atbildes  un pieņemt lēmumus, tās turpinājumā FSC pārstāvji uzklausīja SDG dalībniekus, dalījās citu valstu pieredzē un mēģināja rast kopīgus iespējamos risinājumus. Tuvāko nedēļu laikā SDG dalībniekiem tika ierosināts apdomāt visu pārrunāto un saprast turpmākā darba iespējamību un kādā veidā varētu to  nodrošināt, kas būtu nepieciešams veiksmīgai standarta izstrādes pabeigšanai, FSC pārstāvji sagaida, ka SDG līdz aprīļa beigām sniegs atbildes lai varētu pieņemt lēmumu par turpmāko nacionālā standarta izstrādi.