BWI konference Adanā, Turcijā

image_pdfimage_print

2018. gada 12.-14. decembrī Adanā, Turcijā Eiropas reģionālajā konferencē tikās vairāk nekā septiņdesmit BWI filiāļu delegāti kopumā no divdesmit septiņām valstīm, kuru rīkoja Turcijas būvniecības nozares arodbiedrība YOL – IS. Šī bija pirmā sanāksme Eiropā pēc ceturtā BWI Pasaules kongresa, kas notika Durbanā, Dienvidāfrikā 2017.gada decembrī.

Konferenci atklāja Zviedrijas Būvniecības arodbiedrības Byggnads prezidents un Eiropas Reģionālās komitejas priekšsēdētājs Johans Lindholms iepazīstinot delegātus ar konferences prioritātēm, savā runā sacīja: – „Šodien ir svarīgi novērtēt pašreizējo situāciju Eiropā, apspriest pieredzi, kas gūta vienam no otra sasniegumiem un neveiksmēm, un pieņemt reģionālo statēģisko rīcības plānu, kas būs būtisks vadmotīvs reģionam līdz 2021. gadam”.

BWI Eiropas reģionālais stratēģiskais plāns, kas balstīts un BWI globālā stratēģiskā plāna septiņām konverģencēm un tika veidots ap tā pīlāriem – Būvēt (Organizēt), Aizstāvēt (Pārrunas), Virzīt (Ietekmēt) un apstiprināts kongresa laikā, kas ietver arī izmaiņas Eiropas Reģionālajā Sieviešu komitejā, to palielinot par sešiem locekļiem, kā arī tika nolemts izveidot Eiropas Jauniešu komiteju un Eiropas Reģionālajā komitejā palielināt sieviešu līdzdalību par trīsdesmit procentiem.

Turcijas būvniecības nozares arodbiedrības prezidents Ramazans Agars sveica konferences delegātus savā runā uzsverot to cik svarīgi ir organizēt arodbiedrību varas veidošanu norādot, ka sabiedrība  jau sen ir pieprasījusi sistēmu, kas risinās algu nevienlīdzību, nedrošu nodarbinātību un bezdarbu, kā arī nodrošinās darba ņēmējiem drošus darba apstākļus un tiesībām veidot un stāties arodbiedrībās bez darba devēju represijām. Sistēma šo prasību risināšanai ir arodbiedrības, kas jau šobrīd ir svarīgākie dalībnieki šo problēmu risināšanā. Ja arodbiedrības veiksmīgi spēs īstenot šīs divas pamattiesības, nav šaubu, ka arī turpmāk tiks nodrošināts taisnīgums un pienācīgs darbs visiem darba ņēmējiem, tortarp sievietēm, jauniešiem un arī migrantiem.

Galvenā diskusiju tēma konferences laikā bija labējo politisko partiju skaita pieaugums, kas pauž ksenofobiju un pret migrantiem vērstu noskaņojumu, kā arī oligarhiskie režīmi, kas turpina apspiest arodbiedrības.

John Danielsson no LO Zviedrijas konfederācijas un Rita Schiavi no UNIA Šveices atklāja diskusiju par darbaspēka migrāciju un arodbiedrības reakciju uz to.

Diskusijas noslēguma kopsavilkumā EFBWW un BWI priekšsēdētāja vietnieks Dietmar Schaefers uzsvēra, ka BWI filiālēm reģionā ir jāstiprina centieni un jācīnās par taisnīgāku, demokrātiskāku un iekļaujošu sociālo Eiropu.

BWI Eiropas reģionālā konference ievēlēja BWI Eiropas Reģionālās komitejas un BWI Eiropas Reģionālās Sieviešu komitejas locekļus. Johans Lindholms saglabā prezidenta posteni un Ramazans Agar (Turcijas YOL-IS) tika ievēlēts par Eiropas Reģionālās komitejas priekšsēdētāja vietnieku. Rita Schiavi tika ievēlēta par BWI Eiropas Reģionālās Sieviešu komitejas priekšsēdētāju. Savukārt BWI Eiropas Reģionālās Jauniešu komitejas vēlēšanas notiks 2019. gadā.

P.S. Par BWI Eiropas Reģionālās komitejas locekli tika ievēlēta arī LMNA priekšsēdētāja Inguna Siņica un par BWI  Eiropas Reģionālās Sieviešu komitejas locekli – Anete Kice.

LMNA arodbiedrības darba koordinētāja A.Kice