Starptautiskā konference par nozaru koplīgumiem un konkurētspēju

“ESF projekta  ”Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādei “ Nr. 3.4.2.2/16/I/001  ietvaros,  6.decembrī notika Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) un Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) starptautiskā konference par nozaru koplīgumiem un konkurētspēju, kā arī sociālo partneru organizāciju pieredzi Eiropā.

Konferenci atklāja LBAS priekšsēdētāja vietniece Irēna Liepiņa un LDDK ģenerāldirektore Līga Menģelsone, un Labklājības Ministrijas Valsts sekretāra vietniece Jana Muižniece.

Konferences pirmās daļas tēma bija par darba attiecībām un sociālo dialogu dažādās Eiropas valstīs. Ar pētījumu par darba devēju un darba ņēmēju vienošanās procesu un tā attīstības tendencēm uzstājās Eiropas dzīves un darba apstākļu uzlabošanas pētnieks (Eurofond) Christian Welz. Par Sociālā dialoga pamatprincipiem Eiropā un to piemērošanu dalībvalstīs savu prezentāciju konferences dalībniekiem sniedza Maxime Cerutti – Eiropas Biznesa un darba devēju organizācijas “BusinessEurope” Sociālo lietu departamenta direktors. Par koplīgumu pārrunu un algu politikas koordinēšanas prioritātēm Eiropā prezentāciju sniedza Peter Scherrer, Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) ģenerālsekretāra vietnieks.

Turpinājumā norisinājās starptautisko ekspertu diskusija par sociālo partneru lomu, tiesībām un autonomijas praktiskajiem aspektiem.

Konferences otrajā daļā tika runāts par sociālo dialogu dažādās valstīs, gan no darba devēju, gan darba ņēmēju skata punkta par sociālā dialoga norisēm. Somijas Arodbiedrību Centrālās organizācijas (SAK) koplīgumu pārrunu padomnieks Ismo Kokko sniedza ieskatu par to kāda koplīgumu pārrunu prakse ir Somijā. Par Vācijas nozaru koplīgumu sistēmu informēja Zanda Mertens, Pakalpojumu nozares darbinieku apvienotās arodbiedrības VER.DI pārstāve no Ziemeļreinas-Vestfālenes federālā reģiona. Norvēģijas arodbiedrību federācijas (Fellesforbundet) politikas padomniece Line Eldrig pastāstīja par nozaru koplīgumu tiesisko regulējumu un praksi Norvēģijā. Par Latvijas nozaru koplīgumu pārrunu gaitu un ieguvumiem darba devējiem savu skatījumu sniedza Biedrības “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” vadītāja Baiba Fromane.

Konferences noslēgumā eksperti diskutēja par darba tirgus attīstību, kā arī par darbu nākotnē, sociālo partneru un likumdevēju lomu sniedzot rekomendācijas rīcībpolitikas veidotājiem.

LMNA arodbiedrības darba koordinatore
Anete Kice