Par stipru arodbiedrību izveidošanu

No 3. – 4.decembrim Rīgā, viesnīcā Bellevue, notika BOA ( Baltijas Organizēšanas Alliance) organizēts seminārs par stipru arodbiedrību izveidošanu. Apmācību semināru organizēja Lilita Golubeva (LBNA) un Inguna Šimpermane (LMNA). Tā dalībnieki bija Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrības pārstāvji Ieva Gretere (LBNA priekšsēdētāja), Mārtiņš Dunskis (LBNA priekšsēdētājas vietnieks) un to arodorganizāciju vadītāji un Latvijas Meža nozares arodbiedrības pārstāves Inguna Siņica (LMNA priekšsēdētāja) un Anete Kice (LMNA darba koordinatore) un arodorganizācijas pārstāvēja Dzidra Stivka (RSEZ SIA Verems GUP), Mārīte Gulbe (Centrālvidzemes VM), Uldis Roze (AS “Liepājas papīrs”), Pāvels Maculevičs ( Sēlijas VM).

Pirmās dienas lektors bija Vilnis Brēmanis – apmācību vadītājs darbinieku attīstības, efektīvas pārdošanas, komunikācijas, klientu apkalpošanas un komandas veidošanas jomās. Vilnis par savu dzīves misiju atklāj – rūpēties par citu cilvēku izaugsmi un to sasniegumiem.

Veids kā tika pasniegta tēma, par savām pārliecībām, par sarunas veidošanu un uzturēšanu, par personiskajām vērtībām, kā tās atpazīt sevī un spēt atklāt citu dominējošās vērtības, ar mērķi paplašināt savas zināšanas, lai spētu uzlabot savu produktivitāti tiekoties ar cilvēkiem, bija ļoti interesants, uzreiz pielietojams un pārbaudāms arī pratiskajos uzdevumos pa pāriem un grupās no vairākiem cilvēkiem.

Lektors uzsvēra to, cik svarīgi ir uzturēt un saglabāt pozitīvu skatījumu pašam par sevi, pamanīt un novērtēt labās lietas, kas notikušas dienas garumā, jo tālāk tas ietekmē pārliecību par uzņēmumu, kurā strādājam un arī produktu, šajā gadījumā, mūsu zināšanas un to pielietošanu, lai izveidotu stipru arodbiedrību, spējot piesaistīt jaunus biedrus.

Seminārā tika pārunāti veidi un uzdoti praktiski uzdevumi, lai prasmīgi uzsāktu sarunu un spētu izveidot cieņpilnas attiecības sarunas laikā. Prasme sazināties un būt saskarē ar citiem cilvēkiem, ir daļa no cilvēka būtības un nepieciešamības. Lektors plašāk paskaidroja katru niansi, kurai jāpievērš uzmanība un aicināja tās pielietot ikdienas sarunās.

Interesanti bija atklāt uzmanīgas, aktīvas klausīšanās un jautājumu uzdošanas svarīgumu. Izrādās, liela nozīme ir spējā ieintersēties par dzirdēto. Un tas nemaz tik viegli nepadevās.  Praktiskajā uzdevumā apkopojām jautājumus, kas noderētu uzsākot sarunu ar potenciālo  arodbiedrības biedru, kā ieinteresēt, kā virzīt sarunu uz vajadzību būt par arodbiedrības biedru. Uzdevumus pārunājām un izvērtējām, kādi uzlabojumi jāņem vērā arī turpmāk.

Vērtības: drošība, brīvība, attiecības, izaugsme, nozīmīgums, došana ,  vēl viena no tēmām, kas tika pārrunāta pirmajā dienā. Lektors paskaidroja katru no 6 vērtībām, deva piemērus, kas palīdzēja saprast, kuras no vērtībām ir dominējošas mums pašiem, kas ir būtiski, deva piemērus, kas palīdzētu labāk saprast cilvēkus ar kuriem tiekamies savā ikdienā.

Otras dienas tēma: Plānošanas struktūra, lai veidotu stipru arodbiedrību.

Apmācību semināra tēma balstijās uz dzirdēto 22.- 23.sept. organizēto semināru, Igaunijā. Iegūtās zināšanas tika nodotas tālāk savas nozares arodorganizāciju vadītājiem, lai tie iegūtu jaunas idejas un skatījumu, lai varētu uzlabot esošo situāciju savā arodorganizācijā.

Tika pārrunāts par arodbiedrības nozīmīgo uzdevumu: veidot taisnīgāku sabiedrību un ietekmēt ekonomiku. Tas ir iespējams, pateicoties biedru daudzumam, kas arodbiedrību padara stipru un pārliecinošu. Jāsāk mainīt domāšana un nepareizais redzējums par arodbiedrību, kā tikai par pakalpojumu sniedzēju. Tas nav viegli, bet ir iespējams.

Pārrunājām par plānošanas svarīgumu un tās nepieciešamību, atklājot konkrētu tēmu, ko uzlabot un tālākiem rīcības soļiem, kas jāpaveic, lai to atrisinātu.

Bija jāņem vērā gan dalībnieku atšķirīgā pieredze, gan arī konkrētu arodorganizāciju vēsture un darbības virziens. Lai spētu pieņemt kaut ko jaunu, ir jāsaprot, no kā vajadzētu atteikties, kas līdz šim nav darbojies. Un, tas bija  izaicinājums – sākt ar jaunas domāšanas izveidi, būt atvērtam.

Semināra ietvaros devām galvenās vadlīnijas, kas jāpielieto, un devām iespēju pašiem pieņemt lēmumus, kuri būs lietderīgi konkrētajai situācijai arodorganizācijā. Uzsvērām, ka tas nav tikai arodorganizācijas vadītāja uzdevums, bet gan visu biedru ieinteresētība un vēlēšanās kopīgiem spēkiem, parādot labu organizētību savā vidū, veidot un uzlabot vidi savā uzņēmumā.

Ļoti nozīmīgs bija kartēšanas uzdevums, kuru semināra dalībniekiem bija iespēja pildīt un izvērtēt dotās arodbiedrības stāvokli – faktiskos rezultātus, dot iespējamos risinājumus tam, ko vajadzētu uzlabot.

Labs uzdevums bija par spēju argumentēt nepieciešamību stāties arodbiedrībā, varēja pārunāt, kas labāk darbojas sarunās, ko vēl varētu uzlabot.

Vērtīgi bija dzirdēt par citu nozaru pārstāvju pieredzi un gūt iedrošinājumu, ka ir cīņas un neizdošanās, bet nedrīkst padoties, jāmeklē jauni risinājumi.

LMNA arodbiedrības biedru koordinatore
Ingūna Šimpermane