7. oktobris- Cienīga darba diena

Katru gadu 7. oktobrī arodbiedrības visos kontinentos pasaulē atzīmē Cienīga darba dienu. Cienīgam darbam jābūt ikviena cilvēka darba kārtībā – darbinieku, darba devēju un valdību. Cienīgs darbs ir cienīgas dzīves pamats, iespēja nopelnīt iztiku un dot ieguldījumu sabiedrībā. Darbinieki organizē arodbiedrības, lai panāktu cienīgu darbu: pieņemamu darba laiku, taisnīgu algu, slimības pabalstu, apmaksātu atvaļinājumu utt. Nekas no šī nav panākts bez darbinieku organizēšanās un kopīgas rīcības. Dažās valstīs vēl tas nav sasniegts, bet daudzās – ierobežots.

2. un 3. oktobrī BASTUN sanāksmē Rīgā par tēmu “Darba pamattiesības un starptautiskie darba standarti” uzstājās LBAS priekšsēdētāja vietniece Irēna Liepiņa, Ziemeļvalstu arodbiedrību padomes (NFS) un Zviedrijas arodbiedrību konfederācijas prezidents Karls-Peters Torvaldsons , LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns un Pasaules arodbiedrību konfederācijas (ITUC) ģenerālsekretāre Šarana Barova. Par darba pamattiesībām Baltijas reģionā pastāstīja Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs. Starptautiskās darba organizācijas (SDO) ģenerālsekretāra padomnieks Kari Tapiola informēja par SDO starptautiskajiem darba standartiem. Savukārt OECD Arodbiedrību padomdevējas komitejas (TUAC) ģenerālsekretāra Pjēra Habarda uzstāšanās tēma bija par iekļaujošo izaugsmi un cienīgu darbu. Latvijas Republikas labklājības ministrs Jānis Reirs sanāksmē runāja par darba tiesībām un darba tirgus regulēšanu. Paneļdiskusijā tika apspriestas OECD daudznacionālo uzņēmumu vadlīnijas – instruments cienīga darba sasniegšanai.

Sanāksmes otrajā dienā tika apspriests nacionālais un starptautiskais darbs kompāniju uzvedības ietekmēšanai un darbinieku tiesību nodrošināšanai. Par sociālā dialoga attīstību nozaru un kompāniju līmenī runāja LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, NTF transporta un civilās aviācijas eksperte Anu Hietala un Igaunijas arodbiedrību konfederācijas (EAKL) prezidents Peps Petersons. Savukārt ar divpusējās sadarbības arodbiedrību veiksmes stāstiem reģionā dalījās Lietuvas arodbiedrību konfederācijas (LPSK) prezidente Inga Ruginiene. Savus komentārus sniedza LO-Norway konfederālais sekretārs Terje Olavs Olsons un Ziemeļvalstu tiesībsargs Mikko Hakarainens. Vēl sanāksmes gaitā tika apspriesta mobilo darbinieku cienīgu darba apstākļu nodrošināšana, kā arī Ziemeļvalstu-Baltijas rīcības plāns un tā secinājumi un izaicinājumi.

Baltijas jūras valstu reģionā paralēli Baltijas jūras valstu padomei (BJVP) pēc tāda paša principa darbojas Baltijas jūras valstu arodbiedrību sadarbības tīkls (BASTUN) – Baltic Sea Trade Union Network (www.bastun.nu). BASTUN ir BJVP stratēģiskais partneris.

Jāatzīmē, ka no 2018. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 30. jūnijam Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) veic savu prezidentūru BASTUN, pārņemot to no Zviedrijas arodbiedrībām. LBAS priekšsēdētāja vietniece Irēna Liepiņa ir arī šī brīža BASTUN prezidente.

LBAS prezidentūras laikā noteiktas šādas prioritātes: darbaspēka mobilitāte, ievērojot taisnīgus noteikumus, un novēršot sociālo krāpniecību, pievēršot pastiprinātu uzmanību darbinieku vienlīdzīgiem apstākļiem un uzņēmumu atbildībai pārrobežu darbībā; sociālā dialoga stiprināšana un arodbiedrību un uzņēmēju līdzsvarota pārstāvniecība, koplīgumu attīstība nozaru līmenī un labās prakses popularizēšana; arodbiedrību lomas un izaugsmes stiprināšana Baltijas jūras reģionā.