Konkurss PROF 2018

Lai veicinātu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu izpratni par darba tiesībām un darba drošību, uzsākot darba gaitas, kā arī lai radītu topošo darbinieku interesi par sociālo dialogu, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) arī šogad organizē konkursu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem PROFS. Tas var notikt, pateicoties Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001) atbalstam. Pagājušajā gadā konkurss PROFS notika pirmo reizi šī projekta ietvaros, un tas ilgs līdz 2022. gada beigām, kas nozīmē, ka ar tā atbalstu konkurss PROFS notiks sešus gadus pēc kārtas.

Konkursa mērķis ir veicināt profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu interesi un izpratni par darba tiesībām un darba drošību, uzsākot darba gaitas, kā arī veicināt viņu izpratni par arodbiedrību un sociālo dialogu. Konkursā piedalās profesionālo skolu komandas, kuras līdz š.g. 17. septembrim ir atsūtījušas pilnībā aizpildītu pieteikuma anketu. Šogad konkursam ir pieteikušās 30 komandas no 24 vidējās profesionālās izglītības iestādēm, tai skaitā 2 komandas ir no mūsu sadarbības partnera Ogres Valsts tehnikuma.

Konkursa ietvaros laikā no 15. oktobra līdz 30. novembrim notiks pieci reģionālie pusfināli. Reģionālie pusfināli un fināls sastāvēs no trīs daļām: mājas darba, viktorīnas un praktiskiem uzdevumiem par darba tiesībām, darba aizsardzību un sociālo dialogu Konkursa fināls un apbalvošanas ceremonija notiks šī gada decembra pirmajā nedēļā Rīgā.

Arī šogad LBAS Konkursa PROFS 2018 organizatori ir sarūpējuši daudz interesantu pārbaudījumu, kuru īstenošanai būs nepieciešamas gan plašas zināšanas par darba tiesībām, darba drošību un arodbiedrību lomu darba vietā, gan talants operatīvi pieņemt lēmumus un darboties komandā.

Lai radītu priekšstatu par konkursa saturu, 20.septembrī  uz darba tiesību un darba aizsardzības izglītojošo pasākumu Arodbiedrību namā Rīgā bija pulcējušies profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi no visas Latvijas – konkursa PROFS 2018 dalībnieki.