Baltijas Jauniešu forums 2018

No 2018. gada 8. līdz 9. septembrim Cēsīs norisinājās ikgadējais Baltijas jauniešu forums, kurā tikās Baltijas valstu arodbiedrību līderi – jaunieši.

Latvijas Baltijas jauniešu forumā piedalījās Anete Kice (Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība), Mārtiņš Svirskis (Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība), Aksels Cīrulis (Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība), Dace Tarasova (arodbiedrība LAKRS), Alise Rozīte (Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība), Kārlis Bērziņš (Latvijas Meža nozares arodbiedrība) un Mārtiņš Mertens (Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrība).

Baltijas jauniešu forums akcentē aktualitātes arodbiedrību nozarē reģionālā griezumā, kā arī tā laikā tiek izvirzīti mērķi turpmākajam laika posmam, ko būtu vēlams sasniegt, darbojoties kopā.  Foruma ietvaros jaunieši apmainījās ar pieredzi Baltijas valstīs par dažādām tēmām – koplīgumu, ģenerālvienošanos, darba aizsardzību un jaunu cilvēku iesaisti arodbiedrību darbā. Tāpat tika uzklausīti nozares eksperti, kuri sniedza interesantas lekcijas par norādītajiem tematiem.

Ņemot vērā, ka šis gads Baltijas valstīm ir nozīmīgs, jo kopā tiek sagaidīta valstu simtgade, jaunieši izvirzīja gana ambiciozus plānus nākamajiem gadiem un arodbiedrību darba plānošanas nostādnēm – veicināt reemigrāciju jauniešu vidū, atbalstīt algu pieaugumu, nodokļu atvieglojumus, atlaides īpašuma iegādei gados jauniem cilvēkiem, lai tiem būtu iespēja uzsākt patstāvīgu dzīvi.

Tāpat tika atbalstīta interesanta ideja – aktīvi strādāt pie idejas par “living wage” (dzīves alga) radīšanu, kas apzīmē nevis minimālo algu, bet gan algu, ar kuru cilvēkam pietiek, lai samērīgi varētu piepildīt visas cieņpilnai un labklājīgai dzīvei paredzētās vērtības, tas ir, ne tikai apmaksātu rēķinus un ēdināšanu, bet, piemēram, arī atļautos arī dažu kultūras pasākumu apmeklēšanu un pamata sezonālā apģērba iegādi.  Kopumā ikgadējais forums vērtējams kā nozīmīgs sadarbības veicināšanas pasākums, jo Baltijas valstis, kas ir līdzīgā ekonomiskajā situācijā un attīstības tendencēs, saskaras ar līdzīgām problēmām. Apvienojoties un aktīvi iesaistoties mēs varam panākt pārmaiņas!

Anete Kice